Habilitering

 I samverkansrådet Habilitering och Hälsa, beställare och produktion representeras vi av:

Yvonne Björkman (ordinarie) och Anna Palmborg (ersättare)

 

Samverkansrådets protokoll lägger vi upp här vartefter de varit uppe som rapport vid styrelsemöte:

Habilitering