Kollektivtrafik

Distriktsorganisationerna DHR, SRF och Funktionsrätt samverkar med trafikförvaltningen om tillgänglighet i kollektivtrafik för hela region Stockholm. Medlemmars positiva och negativa erfarenheter i kollektivtrafik och Färdtjänst hjälper oss att påverka
politiker i Stockholms region om vad som behövs för att kollektivtrafik skall fungera för alla. Samarbetsavtalet med Stockholms Region ger oss möjlighet att samverka om tillgänglighet i kollektivtrafiken.

Distriktet representeras i
Tillväxt- och regionplaneförvaltningens samverkansråd av:

Anders Berglund (ordinarie) och Liza Syeda (ersättare)

Samverkansrådets protokoll lägger vi upp här vartefter de varit uppe som rapport vid styrelsemöte:

Distriktet representeras i
Trafikverkets råd av:

Amir Amirriazi (ordinarie) och Ingela Larsson (ersättare)

Rådets protokoll lägger vi upp här vartefter de varit uppe som rapport vid styrelsemöte:

Distriktet representeras i
Trafikförvaltningens samverkansråd av:

Jaan Kaur (ordinarie) och Amir Amirriazi (ersättare)

Samverkansrådets protokoll lägger vi upp här vartefter de varit uppe som rapport vid styrelsemöte:

Distriktet representeras i
Resursgrupp land och sjö av:

Jaan Kaur (ordinarie) och Amir Amirriazi (ersättare)

Distriktet representeras i
FUT (förvaltningen för utbyggd tunnelbana) resursgrupp av:

Patrick Englund (ordinarie) och Amir Amirriazi (ersättare)

Kollektivtrafik