Värvningsbroschyr

Vi behöver bli fler – tillsammans är vi starkare och kan lättare påverka för ett tillgängligt samhälle.

Sprid gärna DHR Region Stockholms broschyr där du känner att den syns och till folk du känner.

  • Här kan du ladda ned Distriktsbroschyren och en talong där personen kan fylla i sina uppgifter.
  • Du eller personen du värvar kan annars fylla i direkt på www.dhr.se/blimedlem.
  • Om du inte har möjlighet till att skriva ut den själv kan du självklart höra av dig till oss på DHR-regionens kansli så sänder vi dig det antal du önskar.