Flygblad ”Färdtjänst”

Färdtjänst var god dröj!

Vi Färdtjänstresenärer utrycker ofta missnöje med Färdtjänsten och då särskilt försenade taxibilar. Vi som är beroende av Färdtjänst vill precis som du, komma i tid till jobbet. Vi har också barn att hämta och lämna på förskola, skola och aktiviteter. Att inte veta när Färdtjänsten kommer skapar en stress som är jobbig att leva med.

2008 undertecknade Sverige FN:s Funktionsrättskonvention. Det innebär att staten har lovat att göra allt i dess makt för att personer med funktionsnedsättning ska kunna få fri rörlighet när, hur och på vilket sätt man själv önskar.

Har du någon gång funderat på hur många resor du gör per år? Händer det att du, på väg hem från jobbet, hoppar av i stan för att uträtta några ärenden?

Förmodligen är svaret nej på första frågan och ja på andra.
För oss borde svaren på frågorna vara lika, men så är det inte.

Är du Färdtjänstresenär med tillstånd för taxi så har du
endast rätt till 114 tur och retur-resor med Färdtjänst. Är du Färdtjänstresenär med tillstånd för buss så är det 256 tur och retur-resor med Färdtjänst.

Vi kan inte göra ärenden på vägen hem från jobbet med samma Färdtjänstbil utan vi måste beställa en ny resa, vilket innebär att vi förbrukar en resa och att vi behöver vänta på en ny bil.

DHR Region Stockholm kräver att alla
Färdtjänstresenärer får resor efter behov.

 

 

Ladda ner och skriv ut flygbladet

Valet 2022