Rampservicelösningen är uppskjuten

Trafikförvaltningen meddelar att den nya rampservicelösningen är uppskjuten på obestämd framtid. Därmed gäller reglerna för den gamla rampservicen tills vidare.

I Mittenkoalitionens Politiska plattform står det:
”Säkerheten och tillgängligheten i kollektivtrafiken måste säkras. Avvecklingen av tågvärdar kan bara ske om tryggheten och tillgängligheten kan garanteras. I avvaktande av en ny utredning pausas den pågående avvecklingen av tågvärdarna.”

Relaterade nyheter

Se alla nyheter

DHR Region Stockholm söker kansliansvarig ekonom

Läs mer

Hur ser den fysiska tillgänglighet ut på din vårdcentral i din kommun?

Vårdcentral*Finns det nära parkeringsplats för personer med rörelsenedsättning?Är patient disken anpassad för...

Läs mer

Behöver du assistans vid höstens val?

Du kan få hjälp att rösta i vallokalen eller röstningslokalen om du...

Läs mer