Material

Här hittar du material om olika frågor.

Klicka på bild eller länk för att ladda ner.

 

Att kommunicera rättighetspolitik (2018)

Handledning i opinionsarbete och lobbying

 

Våra krav + Konkreta förslag på handling (2018)

“Våra krav” finns tryckt och kan beställas från [email protected]

 

 

Vad vi vill (2018)

Broschyr om våra viktigaste rättighetspolitiska frågor

Finns att beställa tryckt från [email protected]


1. Bristande tillgänglighet, en guide till lagen (2017)

2. Anmälan om diskriminering och checklista (2017)

   

 

 


Om DHR

Välkommen till DHR – medlemsfolder (2018)

Finns att beställa tryckt från [email protected]


Verksamhetsprogram 2017-2020

Antaget på DHR:s förbundsmöte oktober 2017

 


Idéskrift (antagen på förbundsmötet 2013)

Finns att beställa tryckt från [email protected]


DHR:s verksamhetsberättelser Från 2010 till 2017

 


Om LSS/personlig assistans

DHRs strategi gällande LSS – tagen av förbundsstyrelsen den 22 februari 2018

DHRs synpunkter om direktiven till LSS-utredningen (2015)

PERSONLIG ASSISTANS – en kritisk granskning av regeringens direktiv till LSS-utredningen; Bengt Westerberg (2017)

Personlig assistans – hotad frihetsreform?; Bengt Westerberg (2016) 

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev