Material

Här hittar du material om olika frågor.

Klicka på bild eller länk för att ladda ner.

 

Att kommunicera rättighetspolitik (2018)

Handledning i opinionsarbete och lobbying

Våra krav + Konkreta förslag på handling (2018)

Lokalt rättighetspolitiskt arbete i DHR

 

Vad vi vill (2018)

Broschyr om våra viktigaste rättighetspolitiska frågor


1. Bristande tillgänglighet, en guide till lagen (2017)

2. Anmälan om diskriminering och checklista (2017)

   

 


Om DHR

Välkommen till DHR – medlemsfolder (2018)


Verksamhetsprogram 2017-2020

Antaget på DHR:s förbundsmöte oktober 2017


Idéskrift (antagen på förbundsmötet 2013)


DHR:s verksamhetsberättelser Från 2010 till 2017


Om LSS/personlig assistans

DHRs strategi gällande LSS – tagen av förbundsstyrelsen den 22 februari 2018

DHRs synpunkter om direktiven till LSS-utredningen (2015)

PERSONLIG ASSISTANS – en kritisk granskning av regeringens direktiv till LSS-utredningen; Bengt Westerberg (2017)

Personlig assistans – hotad frihetsreform?; Bengt Westerberg (2016) 

Print Friendly, PDF & Email