Material

Här hittar du material om olika frågor.
Klicka på bild eller länk för att ladda ner.


Bristande tillgänglighet, en guide till lagen (2017)


Anmälan om diskriminering och checklista (2017)


Om DHR

Välkommen till DHR – medlemsfolder (2017)


Verksamhetsprogram 2017-2020

Antaget på DHR:s förbundsmöte oktober 2017

 

 


Idéskrift (antagen på förbundsmötet 2013)


DHR:s verksamhetsberättelser Från 2010 till 2016


Om LSS/personlig assistans

PERSONLIG ASSISTANS – en kritisk granskning av regeringens direktiv till LSS-utredningen; Bengt Westerberg (2017)

Personlig assistans – hotad frihetsreform?; Bengt Westerberg (2016) 

DHR:s synpunkter om direktiven till LSS-utredningen (2015)

Print Friendly, PDF & Email

Text: janna