Material

Här hittar du material om olika frågor.
Klicka på bild eller länk för att ladda ner.

 

Våra krav (2018)

Lokalt rättighetspolitiskt arbete i DHR

Vad vi vill (2018)

Broschyr om våra viktigaste rättighetspolitiska frågor


Bristande tillgänglighet, en guide till lagen (2017)


Anmälan om diskriminering och checklista (2017)


Om DHR

Välkommen till DHR – medlemsfolder (2018)


Verksamhetsprogram 2017-2020

Antaget på DHR:s förbundsmöte oktober 2017

 

 


Idéskrift (antagen på förbundsmötet 2013)


DHR:s verksamhetsberättelser Från 2010 till 2017


Om LSS/personlig assistans

DHRs strategi gällande LSS – tagen av förbundsstyrelsen den 22 februari 2018

DHRs synpunkter om direktiven till LSS-utredningen (2015)

PERSONLIG ASSISTANS – en kritisk granskning av regeringens direktiv till LSS-utredningen; Bengt Westerberg (2017)

Personlig assistans – hotad frihetsreform?; Bengt Westerberg (2016) 

Print Friendly, PDF & Email