Arbete och ekonomi

De flesta ser det som självklart att kunna delta på lika villkor i samhällslivet, utbilda sig, arbeta och kunna röra sig som en vill. Men för att det faktiskt ska gälla alla människor krävs individuella stöd för att de med funktionsnedsättning ska kunna leva fritt och jämlikt.

Funktionsnedsättning får inte automatiskt leda till fattigdom

Men det gör det! Om du – kanske på grund av olycka eller sjukdom – får en funktionsnedsättning är det garanterat att du samtidigt gör en klassresa nedåt, både ekonomiskt och socialt. Det gäller även en familj där det föds ett barn med en funktionsnedsättning. Att ha mindre i plånboken än andra skapar i sig ett utanförskap. Det är belagt att personer med funktionsnedsättning har betydligt sämre hälsa än befolkningen i övrigt. En orsak är fattigdom.

DHR arbetar för att människor som inte kan förvärvsarbeta ska ha en ekonomi att leva av. Därför ingår socialförsäkringar i arbetsmarknadsfrågan.

Alla kan arbeta! Om rätt förutsättningar ges.

Många står utanför arbetsmarknaden och det helt i onödan. Personer med funktionsnedsättning är en outnyttjad resurs på arbetsmarknaden, och har varit så i decennier. Orsakerna till det är många, men vi är övertygade om att personer med funktionsnedsättning faktiskt glöms bort ibland.

En människas möjlighet att få och behålla ett arbete styrs av arbetsplatsens utformning, arbetsgivarens förhållningssätt och rätten till förutsättningar på ett personligt plan, som personlig assistans, bilstöd och färdtjänst.

Den 11 oktober 2021 hade vi en öppen föreläsning på Teams med tips om hur du skaffar jobb. Det blev riktigt bra med många intresserade som lyssnade på föreläsaren Dennis Engkvist från EnableIn, en del av LinkedIn som jobbar med funktionshinderperspektiv. Han gav många praktiska och konkreta tips och verkliga exempel. Du kan ta del av föreläsningen här

Rätt till friskvårdspeng för alla

En friskvårdspeng kopplad till socialförsäkringen skulle kunna göra det möjligt för de med funktionsnedsättning som inte har ett arbete att utföra hälsofrämjande aktiviteter. En sådan friskvårdspeng skulle få fler att aktivt delta i samhället både fysiskt och socialt.

Likvärdiga möjligheter till studier

Ibland tar studier längre tid om man har en funktionsnedsättning. Utbildning ökar många gånger möjligheterna att få arbete – men det kostar mycket att studera länge. DHR anser att studenter med funktionsnedsättning ska kunna behålla sin aktivitetsersättning under studietiden. Det skulle göra förutsättningarna för utbildning mer likvärdiga för studenter med och utan funktionsnedsättning.

Lönebidrag – medel för arbete

Lönebidrag kompenserar nedsatt arbetsförmåga kopplad till en specifik arbetsplats och arbetsuppgift. DHR anser att lönebidrag är ett medel som kan underlätta etableringen på arbetsmarknaden, men att lönebidrag aldrig kan vara ett mål i sig för någon part. DHR anser att också att lönebidragstaket måste höjas. Alla måste kunna leva på sin lön.

Läs mer

Remiss – Mer tydlighet och aktivitet i sjuk- och aktivitetsersättningen

För mer information kontakta ombudsman: Kristian Cornell tel: 08-685 80 55, 070-315 80 36