Rörelsefrihet

Bilen – mer än bara ett fordon

Man som sitter i förarsätet på sin bil, tittar in i kameran. Bilen är anpassad för att kunna köra även med begränsad rörelsefrihet.
Foto: Albert Martinsson

Att kunna använda bilen är en del av att leva ett liv som andra. Bilen ger ökad rörelsefrihet och självbestämmande. Den är för många en förutsättning för att kunna arbeta, träffa vänner och ha en bra fritid.

Tidigare har en person kunnat köpa en valfri bil för i huvudsak egna pengar och fått ekonomiskt stöd genom ett bilstöd för att utforma bilen utifrån individuella förutsättningar. Nu är det ändrat. Ett nytt regelverk är infört, som tolkas så att det inte längre är möjligt att välja bil eller att vara en miljömedveten bilförare. Även om vi är beroende av bilen vill vi för den delen inte vara miljöbovar.

Regler för bilstöd (Försäkringskassans webbplats)

Kontakt och mer information
Ombudsman: Peter Ojala tel: 072 644 26 83

Använd DHR:s blankett när du deklarerar kostnader för arbetsresor. Beställ blanketten kostnadsfritt från [email protected] om du är medlem. Uppge ditt medlemsnummer. Om du inte är medlem kostar blanketten 150 kronor.

 

Hjälpmedel – en förutsättning för rörelsefrihet

Personliga hjälpmedel är en förutsättning för delaktighet, rörelsefrihet och handlingskraft – varje dag. Med individuellt utformade hjälpmedel kan vi leva ett aktivt liv utanför hemmet och förverkliga oss själva genom möjligheten att till exempel promenera intill stranden, träffa kompisar på fiket, kanske åka och spela match, eller resa i arbetet. Att betala avgift för hjälpmedel blir som en avgiftsbeläggning för ens rörelsefrihet och det inskränker på både ens rättigheter och människovärde. Därför tycker vi att hjälpmedel ska finansieras av samhället istället för att bli en kostnad för individen.

Saknas ett helhetsansvar

Hjälpmedel kan förskrivas av landstinget, regionen eller kommunen, beroende på vad de ska användas till. Det saknas helt enkelt ett helhetsansvar för hjälpmedel i Sverige. Behoven bedöms olika baserat på var du bor, och utbud liksom avgifter skiljer sig också åt.

Det finns inte heller någon entydig definition av hjälpmedel i svensk lagstiftning. Avsaknaden av definition gör det extremt viktigt för dig som ansöker om hjälpmedel att vässa argumenten både två och tre gånger innan du träffar arbetsterapeut och förskrivare.

Arbetshjälpmedel även för arbetslös

Alla anställda har rätt att få den anpassning och de arbetshjälpmedel som krävs för att utföra sina arbeten på lika villkor. DHR menar att arbetshjälpmedel måste kunna provas ut redan före anställningen. Så är det inte idag och därför kan behovet av hjälpmedel i praktiken fördröja en anställning.

Brist på arbetshjälpmedel får inte heller sätta en anställd med funktionsnedsättning i sämre situation än en annan anställd. Tar det för lång tid att prova ut arbetshjälpmedel kan det förhindra en ung person att ta ett kort sommarjobb hen erbjudits, eller försvåra för en anställd att byta arbetsuppgifter på kort varsel.

DHR anser också att anställda ska kunna beviljas nya arbetshjälpmedel i syfte att förbättra sin arbetssituation och för att kunna hänga med i den tekniska utvecklingen.

Habilitering och rehabilitering genom hela livet

För att behålla oberoendet och leva aktiva liv kan vi också behöva habilitering och återkommande rehabilitering genom hela livet. DHR anser att habilitering ska ges så tidigt som möjligt och att tillgången till habilitering och rehabilitering ska vara densamma oberoende var i landet man bor.

Svart text på gul botten. Det står Förskrivning av hjälpmedel - tio frågor och svar
Klicka på bilden för att komma till dokumentet.

 

 

 

 

 

 

 

 

Läs mer
DHR:s faktablad – Fakta Hjälpmedel, 2018
DHR:s faktablad – Har du blivit förskriven elscooter/elrullstol?

För kontakt och mer information
Ombudsman: Kristian Cornell tel: 08 685 80 55