Universell utformning

Det finns inga genomsnittsliga människor. Lika lite som det finns ”normalanvändare”. Det är vad universell utformning (på engelska Universal Design) handlar om.

Alla människor som målgrupp

Både nationellt och internationellt pågår ett byte från synsättet ”tillgänglighet för särskilda grupper” till att prata om inkluderande design med alla människor som målgrupp, det vill säga universell utformning som vi valt att kalla det i Sverige. En viktig anledning till det här bytet av synsätt är FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar,  där universell utformning förs fram som en huvudstrategi för bygget av ett hållbart och inkluderande samhälle.

Foto: Anna Rehnberg
Bostäder med ett livscykelperspektiv

När samhället planerar hur vi ska bo, ska livscykelperspektivet finnas med. I praktiken handlar det om att garantera alla människor möjligheten att kunna bilda familj, hälsa på sina vänner eller att kunna studera på annan ort. Den dag du kanske behöver en tillgänglig och användbar bostad ska du inte behöva flytta bara för att bostaden inte uppnår kraven. Det innebär att renovering av miljonprogrammet inte får strunta i åtgärder för tillgänglighet och rättfärdiga genom att hänvisa till att det är dyrt eller svårt.

Mer om universell utformning kan du läsa i broschyrerna Det här är universell utformning och Vi vill bo. Klicka på bilderna för att läsa.

Framsidan av broschyren Det här är universell utformning - en introduktion                          Framsidan på broschyren Vi vill bo, argument för universellt utformat boende

 

För mer information kontakta ombudsman: Karolina Celinska tel: 08-685 80 34