Våra rapporter

DHR släppte på internationella funktionsrättsdagen den 3 december 2022 en rapport om trygghet.
Under oktober-november 2022 ställdes ett antal frågor som spreds digitalt på sociala medier. 48 personer svarade (varav 58 procent var kvinnor), vilket självklart inte är ett tillräckligt statistiskt underlag. Men svaren visar ändå på en trend vi tycker oss se; upplevelsen av att inte ha kontroll över sitt eget liv förstärks i oroliga tider. Rapporten kan laddas ner här

Inför MR-dagarna i Göteborg den 6–7 december 2021 spred DHR via sociala
medier, nyhetsbrev och vår egen webbplats en digital enkät med fyra frågor till personer med funktionsnedsättning om upplevelsen av delaktighet i det offentliga och politiska samtalet.

Resultatet av svaren blev denna rapport som du kan ladda ner här