Föreningen för kortväxta (FKV)

FKV är en rikstäckande förening bestående av kortväxta med familjer. Föreningens mål är att skapa medvetenhet kring frågor som rör kortväxta, deras familjer och synliggöra kortväxta i samhället.

Vill du bli medlem i FKV klicka här.

FKV är en riksförening inom DHR.