Distrikt/regioner och avdelningar

DHR är en organisation för personer med nedsatt rörelseförmåga, politiskt och religiöst obunden. Vi driver rättighetspolitiskt arbete med målet att personer med nedsatt rörelseförmåga ska vara fullt jämställda, jämlika och delaktiga i samhället. Arbetet sker såväl nationellt som genom våra 21 distrikt/regioner och över 120 avdelningar, från Vellinge i söder till Kiruna i norr.

Nationellt fokuserar vi på det rättighetspolitiska arbetet mot riksdag, regering och centrala myndigheter, medan DHR-distrikten/regionerna arbetar gentemot sina respektive regioner. I DHR:s avdelningar driver vi rättighetspolitiska frågor på kommunal nivå. Här bedrivs även kamratstödjande verksamhet. Avdelningarna inom ett distrikts/regions verksamhetsområde samverkar med stöd av distriktet/regionen.

Nationellt, regionalt och lokalt verkar DHR genom att driva opinionsbildning och informera om frågor som rör personer med nedsatt rörelseförmåga samt genom att vara mötesplats för kunskapsutbyte.

Är du intresserad av att komma i kontakt med någon avdelning eller distrikt/region? Klicka här för att komma till kontaktsidan

Kvinna i rullstol tittar upp mot himlen. Kvinna bakom tittar snett framåt. Båda ler. Bakom dem en graffitivägg.
Foto: Anna Rehnberg