Strategi 2023-2026

DHR:s verksamhetsprogram utgår från vision, budskap och mål och beskriver vart vi vill på både kortare och längre sikt. Målen är styrande för samtliga nivåer inom förbundet: avdelningar, distrikt/regioner och nationellt. Hur målen ska nås konkretiseras i de årliga verksamhetsplanerna.

 

DHR:s vision

”Ett universellt utformat samhälle – ett jämlikt och jämställt samhälle där varje människa ses som en tillgång”

DHR:s budskap

”Rättigheter är möjligheter”

”100 år av frigörelse”

Berättelsen

I början av 1900-talet placerades människor med nedsatt rörelseförmåga på anstalter, drivna av välgörenhet. De fick nöja sig med ett kraftigt begränsat liv. Då, fanns det inget eller litet stöd att hämta från samhället.

Sedan dess har DHR kämpat för att nöta ner fördomar, sänka samhällets trösklar och utöka rättigheterna för personer med nedsatt rörelseförmåga.

Nu lever en människa i Sverige snart tills hon är över hundra år. Det ökar kraven på individuell anpassning och tillgänglighet i samhället. Samtidigt ser vi hur vinden håller på att vända. Ersättningarna i socialförsäkringarna sänks, rättigheterna begränsas, stödet dras tillbaka. Att begränsa en grupp i samhället, är början på en begränsning för alla.

När vi väl accepterat att människor med nedsatt rörelseförmåga inte har rätt till ett liv med goda levnadsvillkor, står andra grupper på tur – äldre, barn, arbetslösa, flyktingar, kvinnor och så vidare. Det är en samhällsutveckling i helt fel riktning

Vi tror därför inte att det är färre rättigheter vi behöver, utan fler. För rättigheter skapar möjligheter. Med fler rättigheter kan fler delta i samhällsutvecklingen. Med fler rättigheter kan fler bli självförsörjande. Med fler rättigheter är det samhällets som får rätta sig efter människan, i stället för tvärtom.

När vi tittar tillbaka har vi lyckats åstadkomma mycket, men blickar vi framåt, finns mycket mer att göra.

Stärkta av vår historia tar vi oss an utmaningar för ökad delaktighet, stärkt handlingskraft och rörelsefrihet för personer med nedsatt rörelseförmåga.

DHR:s verksamhetsinriktning

Då varje människa har behov av självbestämmande, delaktighet, oberoende och att kunna påverka sin tillvaro – alltså ha makt över sitt eget liv – behöver det rättighetspolitiska arbetet föras ner från förbundsnivå till den lokala nivån där medlemmen finns. Det är där medlemmarna finns som förändring och förnyelse kan ske, både rättighetspolitiskt och organisatoriskt.

Tillgänglighet, Hjälpmedel och Personligt stöd är tre områden som alla på ett eller annat vis måste förhålla sig till i sin vardag. Förbundet utbildar medlemmar till att bli kunskapsbärare inom dessa tre områden. Utbildningen sker i tre steg under tre år: Grundutbildning, vidareutbildning och påfyllning. Förbundet håller utbildningar för varje område i samarbete med engagerade avdelningar.

Utbildningen skapar kontaktytor att nätverka i och en ny kull kunskapsbärare utbildas varje år. Att utbilda sig till kunskapsbärare tillsammans med andra är ett sätt att också attrahera och rekrytera nya och yngre medlemmar som gärna vill vara aktivister.

Vårt arbete ska vara processinriktat och vi behöver tänka längre än en mandatperiod. Figuren nedan visar hur vår process ser ut över tre mandatperioder. Klicka på figuren för att se den i ett större format.

Figur som visar att DHR under 2024-2026 ska förankra rättighetspolitiken lokalt och utbilda kunskapsbärare, samt följande sex får 2027-2032 ska utveckla det rättighetspolitiska arbetet och fortsätta utbilda kunskapsbärare.
DHR:s process över tre mandatperioder.

 

Övergripande verksamhetsinriktning

”DHR – en livskraftig, växande och smart organisation.”

Varje människa har behov av självbestämmande, delaktighet, oberoende och att kunna påverka sin tillvaro – alltså ha makt över sitt eget liv. Det är där medlemmarna finns som förändring och förnyelse kan ske, både rättighetspolitiskt och organisatoriskt.

Utbildning inom de tre områdena Tillgänglighet, Hjälpmedel och Personligt stöd stärker medlemmarnas möjligheter att självständigt och tillsammans påverka sin vardag.

Förändring, utveckling och förnyelse sker lokalt och bland medlemmar.