Vem var Anna Vogel?

1923 tog Anna Vogel initiativet och startade en kamratförening för att ge röst åt människor med nedsatt rörelseförmåga.
Det var starten till dagens DHR som i över hundra år har bidragit till viktiga förändringar i samhället.

Anna Vogel var utbildad sjuksköterska och arbetade som föreståndare vid Göteborgs Vanföreanstalt 1918–1937. På hennes initiativ började tidskriften Svensk Vanföre-Tidskrift ges ut 1923 med henne själv som redaktör och ansvarig utgivare. Syftet med tidningen var att erbjuda en sammanhållande länk mellan före detta elever på landets tre vanföreanstalter. Anna hoppades också att genom tidskriften nå ut till människor med nedsatt rörelseförmåga som inte haft någon kontakt med institutionerna.

I samband med att tidningen startades tog Anna även initiativ till en vänskapsförening på vanföreanstalten i Göteborg. Syftet med föreningen var att tillvarata medlemmarnas intressen, anordna möten och skapa en gemensam röst för personer med nedsatt rörelseförmåga. Föreningen fick namnet Kamratföreningen de Vanföras väl.

Anna Vogel var omtalad som ganska sträng. Einar Björk utbildade sig till bokbindare vid Vanföreanstalten i Göteborg 1922 och blev kvar där hela sitt yrkesverksamma liv. Efter utbildningen blev han assistent och sedan lärare. Han berättar i 1973 års jubileumsnummer av SVT (Svensk Vanföretidskrift) att det till en början var få personer med nedsatt rörelseförmåga i föreningens styrelse. Det var Vanföreanstaltens ledning som hade posterna och Einar, som var suppleant ett tag, minns:

”Man satt i soffor på fröken Vogels kontor. Och det var ju så högtidligt när man skulle dricka detta kaffe. Man var ju så rädd att man skulle göra bort sig.”