Personer med nedsatt rörelseförmåga har alltid funnits och kommer alltid finnas som en del av den mänskliga mångfalden. Men att leva med nedsatt rörelseförmåga är tyvärr ofta en kamp mot den samhälleliga enfalden.

DHR är en organisation av och för personer med nedsatt rörelseförmåga. Vi finns över hela landet och har sedan bildandet 1923 bedrivet opinions- och påverkansarbete för att avskaffa den diskriminering som vi dagligen utsätts för.

Under våra drygt 90 år har villkoren för våra medlemmar självfallet förbättrats men nu börjar det blåsa kallt igen. Den personliga assistansen ifrågasätts, man snålar på bilstöd, drar in parkeringstillstånd och nu börjar till och med röster höjas om införandet av institutioner igen!

Behovet av en stark motståndsrörelse är större än på många år. DHR behöver dig som medlem. Du får gärna vara aktiv, men också ditt passiva stöd är ovärderligt för att hindra att klockan vrids tillbaka!

Som medlem i DHR får du möjlighet att tillsammans med likasinnade påverka samhället i en riktning mot ett mer jämlikt sådant. Du får också DHRs tidning Funktionshinderpolitik som bland annat uppdaterar dig i funktionshinderpolitiska frågor. Vi erbjuder också medlemsförmåner som bra rabatter på bil, hotellvistelser och hjälpmedel. Vi har också en medlemsrådgivare i samhällsfrågor som kan ge information, stöd och service om hur det är att leva med nedsatt rörelseförmåga.

Du möjlighet att delta i fritidsaktiviteter, kamratstöd och social gemenskap. Det räcker långt. Kom med!

Ett nytt medlemskap första kalenderåret kostar 150 kronor. Från och med andra kalenderåret du är medlem är årsavgiften 300 kronor/år. I vissa fall tillkommer en avgift till den avdelning du kommer att tillhöra. Den varierar från avdelning till avdelning men ligger ofta på en 20-30 kr.

Är någon annan i ditt hushåll redan medlem i DHR kan hela hushållet bli familjemedlemmar för en kostnad av enbart 100 kronor om året. Som familjemedlem har du samma rättigheter. Enda skillnaden är att familjens medlemmar delar på ett exemplar av Funktionshinderpolitik.

Du kan också skaffa ett riksmedlemsskap. Detta kostar 250 kronor första kalenderåret som medlem, och därefter 400 kronor om året. Famljemedlem betalar 200 kronor för riksmedlemsskap.

För dig upp till 32 år finns DHRs ungdomsförbund. Som medlem i Förbundet Unga Rörelsehindrade kan du utan kostnad bli medlem också i DHR.

För och Efternamn (obligatorisk)

℅-adress

Adress (obligatorisk)

Postnummer (obligatorisk)

Postort (obligatorisk)

E-post

Telefon (obligatorisk)

Jag är under 32 år och vill även bli medlem i Förbundet unga rörelsehindrade

Värvad av

Meddelande

För att förhindra felaktig använding av detta formulär måste du svara på följande fråga för att kunna skicka in din anmälan.

Print Friendly

Text: DHR