En ursäkt krävs!

Den 10 mars höll DHR och FUB tillsammans med Liberalerna ett digitalt seminarium om kravet på en statlig ursäkt till alla människor som suttit på institution. Det blev mycket lyckat, med över 100 personer som lyssnade när bland annat förbundsordförande Åsa Strahlemo och rättighetspolitiska samordnaren Karolina Celinska delade sin berättelser.

Vill du se i efterhand kan du göra det här:

 

Talen finns som dokument att läsa här.
De ligger i den ordning talen hölls:

Diana Chafik, Handikapphistoriska Föreningen

Åsa Strahlemo, DHR

Karolina Celinska, DHR

Judith Timoney, FUB

Hur skaffar jag mig ett jobb?

Den 11 oktober 2021 hade vi en öppen föreläsning på Teams med tips om hur du skaffar jobb. Det blev riktigt bra med många intresserade som lyssnade på föreläsaren Dennis Engkvist från EnableIn, en del av LinkedIn som jobbar med funktionshinderperspektiv. Han gav många praktiska och konkreta tips och verkliga exempel.

Är det värdigt en demokrati?

Inför MR-dagarna i Göteborg i december 2021 gjorde DHR en rapport baserad på fyra enkätfrågor om delaktighet och representativitet. 100 personer svarade på enkäten.

Ett knappt åtta minuter långt filmat samtal mellan Åsa Strahlemo, förbundsordförande, och Karolina Celinska, rättighetspolitisk samordnare, sammanfattar rapportens innehåll.

Klicka på bilden för att se filmen.

Rapporten finns att läsa här.