Filmer från förbundsmötet 2023

Två intressanta föreläsningar om då, nu och framtiden hölls på DHR:s förbundsmöte i Göteborg i oktober 2023 av Margareta Persson och Gaute Hanssen.

Två hedersmedlemskap delades ut på förbundsmötet. Utdelningen och de fina tacktalen spelades in.

Även konserten ”Inte helt 100” med Jesper Odelberg  och Bandet går finns inspelad.

Podden Hur tänkte ni nu? spelades in för publik den 21 oktober och samtalen kretsade kring temat Vad är kamp i dag för DHR?

 

Filmer om jämställdhet

Kvinnor med funktionsnedsättningar är överrepresenterade bland personer med ekonomiska bekymmer och dålig hälsa. DHR:s jämställdhetsprojekt Funktion Femmes (avslutat) har tagit fram en film där kvinnor själva berättar om sin situation och hur de blivit bemötta. ”Jag var 16 år när jag erbjöds förtidspension, det säger allting om hur de såg på mig som människa och mina möjligheter att få ett vanligt jobb”, säger Emelie som medverkar i filmen.