Två intressanta föreläsningar om då, nu och framtiden hölls på DHR:s förbundsmöte i Göteborg i oktober 2023 av Margareta Persson och Gaute Hanssen.

Även konserten ”Inte helt 100” med Jesper Odelberg  och Bandet går finns nu inspelad.

Podden Hur tänkte ni nu? spelades in för publik den 21 oktober och samtalen kretsade kring temat Vad är kamp i dag för DHR?

Två hedersmedlemskap delades ut på förbundsmötet. Utdelningen och de fina tacktalen spelades in.