Seminarier och föreläsningar

DHR besitter mycket kunskap som vi gärna delar med oss av på olika vis. Ett sätt är att hålla seminarier, föreläsningar och utbildningar.

Vi erbjuder utbildningar/föreläsningar för högskolor, universitet, företag och föreningar. Både på plats och digitalt via Teams eller Zoom.

Vi kan skräddarsy en utbildning eller ett seminarium för er utifrån den kunskap och expertis vi besitter, som:

  • Tillgänglighet och Universell utformning
  • Övergripande funktionshinderpolitik
  • Demokrati och mänskliga rättigheter
  • Personlig assistans
  • Hemtjänst
  • Arbetsmarknad och den ekonomiska situationen för personer med funktionsnedsättning

Kontakta Janna Olzon för mer information.

Här kan du se ett exempel, då DHR och FUB tillsammans med Liberalerna höll ett digitalt seminarium med över 100 personer om kravet på en statlig ursäkt till alla människor som suttit på institution.