Seminarier och föreläsningar

DHR besitter mycket kunskap som vi gärna delar med oss av på olika vis. Ett sätt är att hålla seminarier, föreläsningar och utbildningar. Klicka på bilden nedan för att se ett exempel, då DHR och FUB tillsammans med Liberalerna höll ett digitalt seminarium med över 100 personer om kravet på en statlig ursäkt till alla människor som suttit på institution.

Under pandemin har vi exempelvis haft utbildningar/föreläsningar via Teams och Zoom för högskolor, universitet, företag och föreningar om universell utformning. När det igen är möjligt kommer vi mer än gärna till er, men  digitala träffar fungerar också väldigt bra.

Vi kan skräddarsy en utbildning eller ett seminarium för er utifrån den kunskap och expertis vi besitter, som:

  • Tillgänglighet och Universell utformning
  • Övergripande funktionshinderpolitik
  • Demokrati och mänskliga rättigheter
  • Personlig assistans
  • Hemtjänst
  • Arbetsmarknad och den ekonomiska situationen för personer med funktionsnedsättning

Kontakta Janna Olzon för mer information.