Rättigheter är möjligheter

Säg rättigheter, och de flesta tänker krav. Men rättigheter skapar möjligheter att förbättra för enskilda individer, för hela samhällen och varför inte en hel värld.
När är en rättighet ses som en möjlighet, inser vi att vi inte har för många rättigheter, utan för få. Med fler och stärkta rättigheter, sätter vi inte upp hinder, utan vi frigör krafter som utvecklar samhället och skapar möjligheter både för företag, organisationer och enskilda individer.

Nyheter

Fler nyheter

Remiss för medlemmar!

Rapporten från Organisationsöversynsgruppen (puh! vilket långt ord) presenterades för förbundsstyrelsen på senaste…

Läs mer

BLIXTAKTION FÖR DEN PERSONLIGA ASSISTANSEN

Rimliga villkor. Stockholm, Mynttorget, torsdag 22 sept. kl 14.00. Just nu förhandlas…

Läs mer

Mohammed Jaber har avlidit

Mitt i högsommaren kommer det sorgliga beskedet att Mohammed Jaber har avlidit….

Läs mer
Fler nyheter

Bli medlem i DHR

Under DHR:s snart 100 år (vi fyller år 2023) har villkoren för medlemmarna självklart förbättrats. Men det börjar blåsa kallt igen, och behovet av en stark funktionshinderrörelse är större än på många år. Den personliga assistansen är i fara, parkeringstillstånd dras in och det snålas på bilstöd. Vi hör till och med åsikter om att det borde införas institutioner igen. Därför behövs också du som medlem!

Som medlem i DHR kan du tillsammans med andra medlemmar påverka att samhället blir mer jämlikt och jämställt. Tillsammans med andra medlemmar kan du också delta i fritidsaktiviteter, kamratstöd och social gemenskap.

Medlemsansökan

Globala mål och rättigheter

DHR arbetar rättighetspolitiskt med utgångspunkt från FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Att koppla samman konventionens artiklar och de globala målen i Agenda 2030 skapar samband och begriplighet, samt utökar användningen av bägge tillsammans.

Nio av de globala målen har direkt koppling till konventionens rättighetsartiklar. Vi har valt ut 13 artiklar som illustrerats i samma manér som målen är illustrerade för att på ett enklare vis förstå kopplingen. Vi kallar dem för Rättighetsikoner.

Rättighetsikonerna är fria att ladda ner och använda.

Rättighetsikoner