2019-10-15 NYHETER

Idioter kostar för mycket

Ett deppigt tema med twist har det sjunde avsnittet av podden Hur tänkte ni nu. Karro och Janna pratar med en statsvetare (Niklas Altemark), en jurist (Sebastian Wejedal) och en komiker (Kjell Eriksson).

LÄS MER
2019-09-23 NYHETER

”Knäckande att ständigt väljas bort”

Måndag den 23 september publicerade Svenska Dagbladet DHRs debattartikel om problemet med att komma in på arbetsmarknaden om du har en funktionsnedsättning. Redan på söndagen kom den in i tidningens digitala upplaga. Dessutom publicerade Gefle dagblad samma dag (23 september) en debattartikel som DHR tillsammans med Diskrimineringsbyrån Gävleborg har skrivit. Budskapet är att fler diskrimineringsärenden bör prövas i domstol.

LÄS MER
2019-09-18 NYHETER

Riktade satsningar behövs för personer med funktionsnedsättning

Det behövs ökade resurser till individbaserat stöd på Arbetsförmedlingen och bättre villkor för personer som vill starta eget företag, säger DHR i en kommentar till arbetsmarknadssatsningarna i höstens budgetproposition.

LÄS MER
Se alla inlägg

Vi gör /Rättighetspolitik

 

Alla människor
har lika värde

DHR arbetar för principen om alla människors lika värde
Vår utgångspunkt för det rättighetspolitiska arbetet är Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Genom att skapa opinion och påverka det politiska besluten som rör människor med nedsatta rörelseförmåga kan vi förändra samhället. Vi kallar det rättighetspolitik.

Funktionshinderpolitik genomsyrar hela samhället.
Funktionshinderpolitik är inget särintresse utan totalt avgörande för genomslag inom alla annan samhällspolitik. Ansvaret för alla människors delaktighet ska hanteras där det hör hemma, alltså inom varje politikområde. Men för att förutsättningarna för delaktighet, handlingskraft och rörelsefrihet är reella möjligheter för alla medborgare att likvärdiga utöva sina rättigheter och skyldigheter behövs mycket arbete.

På senaste förbundsmötet (DHR:s motsvarighet till kongress) togs ett verksamhetsprogram som visar inriktning hela förbundet ska ha under tiden 2017-2020.
Verksamhetsprogram 2017-2020 kan du läsa här

Våra rättighetspolitiska prioriteringar är
Personlig assistans och övriga LSS-insatser, samt liknande insatser inom Socialtjänstlagen (SOL) Universell utformning (tillgänglighet och användbarhet) Jämlik och jämställd hälsa.

Remissarbete
Att svara på remisser är en viktigt del .i vårat rättighetspolitiska arbete. På DHR:s förbundskansli arbetar fyra ombudsmän som tillsammans med ledamöter i förbundsstyrelsen arbetar fram våra remissvar.
Du kan läsa våra senaste remissvar här

Nätverk
Tre nätverk arbetar utifrån de prioriterade rättighetspolitiska områdena under perioden mellan våra förbundsmöten. Nästa förbundsmöte är år 2020. Är du intresserade av att vara med i något nätverk, mejla [email protected]

Vi vill!

Alla människor har lika värde! Och det oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Inget samhälle, ingen grupp eller enskild person har rätt att kränka människovärdet hos en individ eller grupp. Ett samhälle kan aldrig delas upp i fullvärdiga och inte fullvärdiga medborgare, där en del utsätts för diskriminering som leder till utanförskap. Det är utgångspunkten för allt vi gör.

Läs mer

Stöd oss!

Stöd DHRs arbete med att nå målet med ett tillgängligt och välkomnande samhälle för alla. Du kan göra det på olika sätt, klicka på knappen för att få veta mer om hur du kan stödja oss :

Läs mer

DHR på Twitter

Nyheter från Funktionshinderpolitik

 • Ändrad prognos för bilstödet

  Försäkringskassan skruvar ner prognosen för hur mycket bilstöd som kommer att betalas ut i år och de kommande åren. Läs mer → Texten Ändrad prognos för […]

 • Beslutet: Hjälp med andning ger rätt till assistans

  Efter många och långa turer blir det möjligt att få personlig assistans för hjälp med andning. Läs mer → Texten Beslutet: Hjälp med andning ger rätt till […]

 • Få använder myndigheternas e-tjänster

  Personer med funktionsnedsättning tillhör dem som i mindre utsträckning använder digitala tjänster hos olika myndigheter. Läs mer → Texten Få använder […]

 • DO: Kollektivavtalet kan leda till diskriminering

  Kollektivavtalen för bemanningsbranschen ställer krav som kan vara diskriminerande för personer som har sjukersättning. Det menar Diskrimineringsombudsmannen (DO) och kräver att […]

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev