Prata med oss!

Nu riktar vi fokus mot frågor som rör socialt stöd i vardagen, hjälpmedel och tillgänglighet.

Ser du, utifrån dina erfarenheter, förbättringar som kan göras inom områdena? Kontakta oss för en pratstund! Vi finns över hela landet. Klicka på knappen för kontaktuppgifter till närmaste avdelning eller distrikt.


Aktuellt

Fler inlägg

Sommarledigt på kansliet

DHR:s förbundskansli har sommarledigt under veckorna 29, 30 och 31 (från och…

Läs mer
Alt=""

DHR kritiska i remissyttrande till Socialdepartementet

Den 26 juni lämnade DHR in ett remissyttrande till Socialdepartementet. Yttrandet gäller…

Läs mer
alt=""

DHR söker kanslichef

Vill du leda och göra skillnad? Bli vår nya kanslichef! Som kanslichef…

Läs mer
Fler inlägg

Medmänskligt stöd vid myndighetskontakt

Vi vill stärka din röst i mötet med handläggare på myndigheter. Därför erbjuder vi dig stöd av en person med egen erfarenhet av livet med funktionsnedsättning. Personen kallas sekundant och har genomgått en särskild utbildning för uppdraget.

Läs mer

DHR:s podd

Det ingen brukar prata om när det handlar om funktionsnedsättningar och de människor det handlar om – just det pratar Karro och Janna från DHR om i podden Hur tänkte ni nu? Med humor och allvar ifrågasätter vi funktionshinderrörelsen, oss själva, samhället och – ja, det mesta.

Lyssna!

Bli medlem i DHR

Sedan DHR bildades 1923 har villkoren för medlemmarna självklart förbättrats. Men det börjar blåsa kallt igen, och behovet av en stark funktionshinderrörelse är större än på många år. Den personliga assistansen är i fara, parkeringstillstånd dras in och det snålas på bilstöd. Vi hör till och med åsikter om att det borde införas institutioner igen. Därför behövs också du som medlem!

Som medlem i DHR kan du tillsammans med andra medlemmar påverka att samhället blir mer jämlikt och jämställt. Tillsammans med andra medlemmar kan du också delta i fritidsaktiviteter, kamratstöd och social gemenskap.

Medlemsansökan

Globala mål och rättigheter

DHR arbetar rättighetspolitiskt med utgångspunkt från FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Att koppla samman konventionens artiklar och de globala målen i Agenda 2030 skapar samband och begriplighet, samt utökar användningen av bägge tillsammans.

Nio av de globala målen har direkt koppling till konventionens rättighetsartiklar. Vi har valt ut 13 artiklar som illustrerats i samma manér som målen är illustrerade för att på ett enklare vis förstå kopplingen. Vi kallar dem för Rättighetsikoner.

Rättighetsikonerna är fria att ladda ner och använda.

Rättighetsikoner