Prata med oss!

Nu riktar vi fokus mot frågor som rör socialt stöd i vardagen, hjälpmedel och tillgänglighet.

Ser du, utifrån dina erfarenheter, förbättringar som kan göras inom områdena? Kontakta oss för en pratstund! Vi finns över hela landet. Klicka på knappen för kontaktuppgifter till närmaste avdelning eller distrikt.


Aktuellt

Fler inlägg
Tidningen Funktionshinderpolitiks omslag visar Jessica Smaaland. Hon har mörkt hår och stålbågade glasögon.

Nytt nummer av tidningen

I 2024 års första nummer av Funktionshinderpolitik tar vi upp flera tidlösa…

Läs mer
Alt=""

Uppdaterade stadgar

De stadgar som styr DHR:s verksamhet gäller från förbundsmötet 2023. Stadgarna omfattar…

Läs mer
Händer som håller en mobiltelefon och skriver ett inlägg på DHR:s Facebooksida.

Vad gör DHR?

Efter 100 år av frigörelse (1923-2023) arbetar vi nu vidare för att…

Läs mer
Fler inlägg

Medmänskligt stöd vid myndighetskontakt

Vi vill stärka din röst i mötet med handläggare på myndigheter. Därför erbjuder vi dig stöd av en person med egen erfarenhet av livet med funktionsnedsättning. Personen kallas sekundant och har genomgått en särskild utbildning för uppdraget.

Läs mer

DHR:s podd

Det ingen brukar prata om när det handlar om funktionsnedsättningar och de människor det handlar om – just det pratar Karro och Janna från DHR om i podden Hur tänkte ni nu? Med humor och allvar ifrågasätter vi funktionshinderrörelsen, oss själva, samhället och – ja, det mesta.

Lyssna!

Bli medlem i DHR

Sedan DHR bildades 1923 har villkoren för medlemmarna självklart förbättrats. Men det börjar blåsa kallt igen, och behovet av en stark funktionshinderrörelse är större än på många år. Den personliga assistansen är i fara, parkeringstillstånd dras in och det snålas på bilstöd. Vi hör till och med åsikter om att det borde införas institutioner igen. Därför behövs också du som medlem!

Som medlem i DHR kan du tillsammans med andra medlemmar påverka att samhället blir mer jämlikt och jämställt. Tillsammans med andra medlemmar kan du också delta i fritidsaktiviteter, kamratstöd och social gemenskap.

Medlemsansökan

Globala mål och rättigheter

DHR arbetar rättighetspolitiskt med utgångspunkt från FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Att koppla samman konventionens artiklar och de globala målen i Agenda 2030 skapar samband och begriplighet, samt utökar användningen av bägge tillsammans.

Nio av de globala målen har direkt koppling till konventionens rättighetsartiklar. Vi har valt ut 13 artiklar som illustrerats i samma manér som målen är illustrerade för att på ett enklare vis förstå kopplingen. Vi kallar dem för Rättighetsikoner.

Rättighetsikonerna är fria att ladda ner och använda.

Rättighetsikoner