DHR i debatten

 

Här hittar du länkar till debattartiklar där DHR ensamt eller tillsammans med andra står som undertecknare.

2018

Allehanda.se 29 mars

Rätten att bestämma över sitt liv – ska inte den gälla alla?

 

Norrtelje tidning 9 mars

Assistansutredningens förslag är helt oacceptabla

 

Funktionshinderpolitik 8 mars

Funktionshinderrörelsen ska vara ett tryggt forum

 

Arbetarbladet 7 mars

DHR i Gävleborg kräver ny assistansutredningen nu

 

Dagens Samhälle 6 mars

Vi behöver en ny LSS-utredning

Oavsett vad utredaren Gunilla Malmborg säger om de läckta utkasten så står direktiven för den statliga LSS-utredningen fast. Det enda rimliga nu är att regeringen börjar om från början, tillsätter en ny utredning och utför den tillsammans med oss berörda, skriver förbundsordförande Rasmus Isaksson.

 

NSD 27 februari

Oacceptabelt att försämra den personliga assistansen

 

TTLA 27 februari

DHR Vänersborg kräver ny assistansutredning nu!

2017

 

Dagens Arena 7 mars
Bostadsbyggande får inte gå ut över tillgängligheten

Byggnadsnämnderna måste följa FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, skriver DHR:s ordförande Rasmus Isaksson med anledning av att regeringen vill förenkla byggandet av tillfälliga bostäder.

Dagens Samhälle 8 mars:
Attityder gör att en våldsutsatt grupp missas

Personer med funktionsnedsättning är betydligt mer utsatta för våld eller hot om våld än befolkningen i övrigt.
I synnerhet gäller det våld mot kvinnor med funktionsnedsättning, skriver Åsa Strahlemo, vice ordförande i DHR.

Aftonbladet 27 mars:
Vem ska företräda oss – om vi inte kan?

16 organisationer: Demokratin hotas när ni skär ner vår personliga assistans

DHR 31 oktober:
Öppet brev till partiledarna – Ta ert ansvar och rädda den personliga assistansen!

Dagens Samhälle 6 november:
STOPP! Tusentals människors liv slås sönder

En samlad funktionshinderrörelse säger härmed stopp! Regeringen måste ta sitt ansvar och agera. Vi kräver en plan för en lagändring och för hur LSS intentioner ska återställas. I slutändan handlar det om vilket samhälle och människosyn vi vill ha i Sverige.

DHR 9 november:
DHR larmar om assistanskrisen till FNs särskilda rapportör