Förbundsmöte 2023

Handlingarna till förbundsmötet är nu utskickade till samtliga berörda, och ligger även här på hemsidan.

Dagordning och tidsschema meddelas inom kort.

Karolina Celinska, Janna Olzon och Virginia Andersson är kontaktpersoner för frågor som rör förbundsmötet. Klicka här för kontaktuppgifter.

Klicka här för att komma till anmälningsblanketten till förbundsmötet. Den finns också med i informationsbrevet ni fått på posten.

Viktiga datum

4 september
Handlingarna till förbundsmötet ska vara avdelningar, distrikt/regioner och riksförening samt ombuden tillhanda

13-22 oktober
Förbundsmötesvecka! Den 20-22 ses vi i Göteborg och före dess avhandlas många mötespunkter digitalt via VoteIt.