Förbundsmöte 2023

Viktiga datum

16 januari
Sista dag att meddela tid och plats för förbundsmötet till DHR-avdelningar, distrikt och riksförening.

6 mars
Alla medlemmar ska ha fått sin valsedel.

13 mars – 23 april
Valet av ombud till förbundsmötet genomförs.

16 april
Motioner till förbundsmötet ska vara inkomna till förbundsstyrelsen.

16 maj
Kommittén för direktval fastslår resultatet av ombudsvalet, därefter underrättas de valda ombuden.

4 september
Handlingarna till förbundsmötet ska vara avdelningar, distrikt/regioner och riksförening samt ombuden tillhanda

13-22 oktober
Förbundsmötesvecka! Den 20-22 ses vi i Göteborg och före dess avhandlas många mötespunkter digitalt via VoteIt.

Förbundsmöte 2023