FS möter avdelningar – Obs! Nytt datum

Temat för detta dialogmöte är behovet av en ny hjälpmedelslag.

Det är uppenbart att rätten och möjligheten till bra hjälpmedel inte längre är en självklarhet. Därför behövs en ny utredning med fokus på att stifta en helt ny hjälpmedelslag. Förbundsstyrelsen vill gärna ta del av era tankar kring en sådan lag.

Under träffen kan ni även lyfta andra frågor som är viktiga och aktuella för er lokalt, samt föreslå teman för kommande dialogträffar.

Mötet är digitalt och beräknas pågå i max två timmar.

För att få en väl fungerande dialog vill vi att varje avdelning anmäler högst en person och endast till ett av mötena. Anmäl er representant senast tisdagen den 12 mars. Skicka anmälan per e-post till [email protected].

Samtliga som anmält sig får ett par timmar före mötet en inbjudan med länk till mötet.

Aktiviteter på DHR

Datum 13 och 14 mars 2024, klockan 17.00

Plats Digital träff via Microsoft Teams

Sista anmälningsdag 12/03/24