Sista dag för att ansöka om kurspengar

Varje vår kan DHR:s avdelningar och distrikt/regioner söka bidrag från förbundet till lokala kurser och utbildningar.

Vi ser gärna att ni söker kurspengar gällande något eller samtliga ämnena tillgänglighet, hjälpmedel och socialt stöd i vardagen.

Maxgräns för ansökan är 25 000 kronor. OBS! ni måste inte söka upp till maxgränsen! Det viktiga är att fundera på vilken slags utbildning medlemmarna och/eller styrelserna behöver gällande frågorna tillgänglighet, hjälpmedel och socialt stöd i vardagen.

Ansök via mejl senast den 30 april. Skriv ”Ansökan om kurspengar” i ämnesraden.

Aktiviteter på DHR

Datum 01/30/2024

Plats Ansökan via mejl