Val av ombud

Så här går det till

Det är DHR:s medlemmar som direkt väljer vilka som ska representera dem vid förbundsmötet i oktober nästa år (2023). Det finns 50 ombudsplatser att tillgå och de som ska nomineras är personer som är bra representanter för de medlemmar som finns inom samma region/distrikt. Ett ombud på förbundsmötet representerar alltså inte sig själv, utan de medlemmar som valt hen.

Processen går till så här:

Under perioden 14 november 2022 – 22 januari 2023 är det fritt fram för alla medlemmar att nominera kandidater till ombud. Det viktiga är att personen är tillfrågad, och  är medlem i DHR.

Senast den 6 mars 2023 skickas valsedlar ut till samtliga medlemmar, antingen digitalt eller om så önskas per post. Val av ombud sker under tiden 13 mars till 23 april.

Varje medlem i DHR får en valsedel hemskickad per post med information om de nominerade i den egna valkretsen. Du som har din e-postadress registrerad i medlemsregistret får också valsedeln digitalt. Se därför till att kansliet har din e-postadress om du vill rösta digitalt.

Du röstar via den länk som finns i e-postmeddelandet eller genom att logga in med hjälp av de uppgifter som finns på valsedeln. Om du inte kan använda länken eller logga in, skicka då din ifyllda valsedel till förbundskansliet i ett slutet returkuvert.

Om en DHR-avdelning och dess medlemmar vill genomföra ombudsvalet på ett medlemsmöte, kan det göras om detta har meddelats till Kommittén för direktval före den 15 februari. Men OBS! att även om valet genomförs vid ett medlemsmöte måste den personliga valsedeln som varje medlem fått hemskickad användas. Andra typer av valsedlar kommer att ogiltigförklaras.

Resultatet av valet med information om valda ombud meddelas av Kommittén för direktval senast den 16 maj 2023.

Förbundsmöte 2023