Här är namnen på de som valts att vara ombud på DHR:s förbundsmöte i oktober 2023, samt deras ersättare.

Valkrets 1 , ordinarie

Åsa

Lindqvist

Norrbottens län

Inga-Lill

Häger Hammar

Dalarnas län

Håkan

Hammar, 75 år

Dalarnas län

Christina

Nyberg

Västerbottens län

Inger

Andersson

Jämtlands län

Valkrets 1, ersättare

Marianne

Fjellborg

Norrbottens län

Bo-Lennart

Uusitalo

Norrbottens län

Viggo

Pedersen

Västerbottens län

Mashal

Molod

Norrbottens län

Jan

Lindberg

Västerbottens län

Valkrets 2, ordinarie

Leif

Hedström

Uppsala län

Lars-Göran

Olsson

Uppsala län

Peter

Eriksson

Västernorrlands län

Catrin

Stenhehäll

Gävleborgs län

Helena

Hagberg

Västmanlands län

Valkrets 2, ersättare

Nina

Sattin

Västernorrland län

Agneta

Frid

Gävleborgs län

Valkrets 3, ordinarie

Yvonne

Björkman

Stockholms län

Ingela

Larsson

Stockholms län

Lena

Haglöf

Stockholms län

Anna

Westerberg

Stockholms län

Daniel

Pollak

Stockholms län

Magnus

Lindmark

Stockholms län

Valkrets 4, ordinarie

Ritva

Korva

Örebro län

Ingvar

Edin

Södermanlands län

Thomas

Pettersson

Värmlands län

Sven-Peter

Sörensson

Örebro län

Wenche

Willumsen

Södermanlands län

Valkrets 5, ordinarie

Håkan

Högberg

Västra Götalands län

Robert

Kindberg

Västra Götalands län

Krister

Frank

Västra Götalands län

Astrid

Steen

Västra Götalands län

Valkrets 5, ersättare

Elin

Åkesson

Västra Götalands län

Linda

Frendeberg

Västra Götalands län

Jan

Ambecker

Västra Götalands län

Valkrets 6, Ordinarie

Carina

Mörneby

Västra Götalands län

Ing-Marie

Lagher Kågerstig

Västra Götalands län

Tommy

Lagher

Västra Götalands län

Valkrets 7, ordinarie

Christer

Svensson

Östergötlands län

Monica

Hugoson

Kalmar län

Ewy

Jonsson

Kalmar län

Jens

Dossel

Östergötlands län

Valkrets 8, ordinarie

Ann-Britt

Frej

Kronobergs län

Jan-Erik

Blomkvist

Blekinge län

Anne-Maria

Pedersen

Blekinge län

Ulf

Persson

Blekinge län

Eva

Elfving

Jönköping län

Maria

Larsson

Hallands län

Valkrets 8, ersättare

My

Persson

Hallands län

Valkrets 9, ordinarie

Carolina

Nordbeck

Skåne Län

Bengt

Silferstrand

Skåne Län

Fredrik

Sahlsten

Skåne Län

Elin

Bengtsson

Skåne Län

Laila

Jochumsen

Skåne Län

Henrik

Andersson

Skåne Län

Christer

Jönsson

Skåne Län

Marianne

Klittval

Skåne Län

Valkrets 9, ersättare

Conny

Stringheim

Skåne Län

Hans

Emanuelsson

Skåne Län

Valkrets 10

Jennie

Axengren

FKV

Gunilla

Hyltén-Cavallius

FKV

Henrik

Lindberg

FKV