Förbundsstyrelsen

 

DHRs förbundsstyrelse består av sju personer och sammanträder 5-6 gånger per år.
Nuvarande styrelse valdes på förbundsmötet den 22 oktober 2017.

Från och med den 1 oktober 2019 avgick Stefan Sundquist som styrelseledamot. Detta i samband med att han tillträde tjänsten som DHRs organisationsutvecklare.

Styrelsen har ett arbetsutskott (AU) som består av förbundsordförande, 1:e vice ordförande samt kassaförvaltaren.

Adjungerade till styrelsen är Förbundet Unga Rörelsehindrade och Riksföreningen För Kortväxta (FKV).

Porträttbild på Rasmus Isaksson

Förbundsordförande

Rasmus Isaksson, Stockholm
växel: 685 80 00
[email protected]

Ansvarsfrågor:
Internationella frågor (även NHF och EU)
Övergripande ansvar för förbundsstyrelsens arbete

Kontaktdistrikt:
DHR Norrbottens läns distrikt
DHR Västerbottens läns distrikt
DHR Västernorrlands läns distrikt

Porträttbild på Annelie Arnesdotter

Ledamot

Annelie Arnesdotter, Kiruna
070 230 81 70
[email protected]

Ansvarsfrågor:
Insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL)
Försörjningsfrågor

Kontaktdistrikt:
DHR Jämtlands läns distrikt
DHR Dalarnas läns distrikt

Ledamot

Sylwia Gozdek, Malmö
073 567 00 97
[email protected]

Ansvarsfrågor:
Kultur
Arbetsmarknad

Kontaktdistrikt:
DHR Gotlands läns distrikt
FKV  (Förbudet Kortväxta)

Porträttbild på Mika Ihanus

Ledamot

Mika Ihanus, Stockholm
072-3366469

[email protected]

Ansvarsfrågor:
Kollektivtrafik
Färdtjänst

Kontaktdistrikt:
DHR Gävleborgs läns distrikt
DHR Uppsala läns distrikt
DHR Södermanlands läns distrikt

Porträttbild på Jihad Menhem

Ledamot

Jihad Menhem, Örebro
073 503 10 53
[email protected]

Kassaförvaltare

Ansvarsfrågor:
Jämlik och jämställd hälsa
Hjälpmedel

Kontaktdistrikt:
DHR Värmlands läns distrikt
DHR Östergötlands läns distrikt
DHR Västmanlands läns distrikt

Porträttbild på Lars-Göran Wadén

Ledamot

Lars-Göran Wadén, Gävle
070 766 24 09
[email protected]

Ansvarsfrågor:
Universell Design (Tillgänglighet och användbarhet)

Kontaktdistrikt:
DHR Stockholms läns distrikt
DHR Region Västra Götaland
DHR Örebro läns distrikt

Övriga förtroendevalda

 

Revisorer

Ordinarie:
Stefan Martinsson, Karlskoga

Arne Prembäck, Bromma

Auktoriserad revisor:
Monica Hedberg, PWC, Stockholm

 

Valberedning

Ordinarie:

Jaan Kaur, Stockholm (sammankallande)

Mohammed Jaber, Uddevalla

Amir Amirriazi, Stockholm

Marianne Fjellborg, Kiruna

Övriga förtroendevalda, forts

 

Kommittén för direktval

Mohammed Jaber, Uddevalla (sammankallande)
Nisse Duwähl, Stockholm
Ritva Korva Thuresson, Karlskoga

 

Arbetsgruppen för stadge- och organisationsfrågor

Mohammed Jaber (sammankallande)

Gunder Wåhlberg

Marianne Enoksson

Lena Haglöf

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev