Förbundsstyrelsen

DHRs förbundsstyrelse består av sju personer och sammanträder 5-6 gånger per år.
Nuvarande styrelse valdes på förbundsmötet den 22 oktober 2017.
Styrelsen har ett arbetsutskott (AU) som består av förbundsordförande, 1:e vice ordförande samt kassaförvaltaren.

Adjungerade till styrelsen är Förbundet Unga Rörelsehindrade och Riksföreningen För Kortvuxna (FKV).

 

Förbundsordförande

Rasmus Isaksson, Nynäshamn

070 508 80 29

Ansvarsfrågor:

 • Internationella frågor (även NHF och EU)
 • Övergripande ansvar för förbundsstyrelsens arbete

Kontaktdistrikt:

 • DHR Norrbottens läns distrikt
 • DHR Västerbottens läns distrikt
 • DHR Västernorrlands läns distrikt

Ledamöter

Annelie Arnesdotter, Kiruna

070 230 81 70

Ansvarsfrågor:

 • Insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL)
 • Försörjningsfrågor

Kontaktdistrikt:

 • DHR Jämtlands läns distrikt
 • DHR Dalarnas läns distrikt

 

Sylwia Gozdek, Malmö

073 567 00 97

Ansvarsfrågor:

 • Kultur
 • Arbetsmarknad

Kontaktdistrikt:

 • DHR Gotlands läns distrikt
 • FKV  (Förbudet Kortväxta)

 

Mika Ihanus,Stockholm

072 336 64 69

Ansvarsfrågor:

 • Kollektivtrafik
 • Färdtjänst

Kontaktdistrikt:

 • DHR Gävleborgs läns distrikt
 • DHR Uppsala läns distrikt
 • DHR Södermanlands läns distrikt

 

Jihad Menhem, Örebro

Kassaförvaltare

073 503 10 53

Ansvarsfrågor:

 • Jämlik och jämställd hälsa
 • Hjälpmedel

Kontaktdistrikt:

 • DHR Värmlands läns distrikt
 • DHR Östergötlands läns distrikt
 • DHR Västmanlands läns distrikt

 

Lars-Göran Wadén, Gävle

070 766 24 09

Ansvarsfrågor:

 • Universell Design (Tillgänglighet och användbarhet)

Kontaktdistrikt:

 • DHR Stockholms läns distrikt
 • DHR Region Västra Götaland
 • DHR Örebro läns distrikt

 

Stefan Sundquist, Sundbyberg

073 382 27 60

Ansvarsfrågor:

 • LSS, i synnerhet personlig assistans
 • Bilstöd

Kontaktdistrikt:

 • DHR Skåne läns distrikt
 • DHR Blekinge läns distrikt
 • DHR Region Halland
 • DHR Jönköpings läns distrikt
 • DHR Kronobergs läns distrikt
 • DHR Kalmar läns distrikt
Print Friendly, PDF & Email

Text: janna