Förbundsstyrelsen

 

DHRs förbundsstyrelse består av sju personer och sammanträder 5-6 gånger per år.
Nuvarande styrelse valdes på förbundsmötet den 22 oktober 2017.
Styrelsen har ett arbetsutskott (AU) som består av förbundsordförande, 1:e vice ordförande samt kassaförvaltaren.

Adjungerade till styrelsen är Förbundet Unga Rörelsehindrade och Riksföreningen För Kortväxta (FKV).

Förbundsordförande

Rasmus Isaksson, Stockholm
växel: 685 80 00
[email protected]

Ansvarsfrågor:
Internationella frågor (även NHF och EU)
Övergripande ansvar för förbundsstyrelsens arbete

Kontaktdistrikt:
DHR Norrbottens läns distrikt
DHR Västerbottens läns distrikt
DHR Västernorrlands läns distrikt

Ledamot

Annelie Arnesdotter, Kiruna
070 230 81 70
[email protected]

Ansvarsfrågor:
Insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL)
Försörjningsfrågor

Kontaktdistrikt:
DHR Jämtlands läns distrikt
DHR Dalarnas läns distrikt

Ledamot

Sylwia Gozdek, Malmö
073 567 00 97
[email protected]

Ansvarsfrågor:
Kultur
Arbetsmarknad

Kontaktdistrikt:
DHR Gotlands läns distrikt
FKV  (Förbudet Kortväxta)

Ledamot

Mika Ihanus, Stockholm
072-3366469

[email protected]

Ansvarsfrågor:
Kollektivtrafik
Färdtjänst

Kontaktdistrikt:
DHR Gävleborgs läns distrikt
DHR Uppsala läns distrikt
DHR Södermanlands läns distrikt

Ledamot

Jihad Menhem, Örebro
073 503 10 53
[email protected]

Kassaförvaltare

Ansvarsfrågor:
Jämlik och jämställd hälsa
Hjälpmedel

Kontaktdistrikt:
DHR Värmlands läns distrikt
DHR Östergötlands läns distrikt
DHR Västmanlands läns distrikt


Ledamot

Lars-Göran Wadén, Gävle
070 766 24 09
[email protected]

Ansvarsfrågor:
Universell Design (Tillgänglighet och användbarhet)

Kontaktdistrikt:
DHR Stockholms läns distrikt
DHR Region Västra Götaland
DHR Örebro läns distrikt

Ledamot

Stefan Sundquist, Sundbyberg
073 382 27 60
[email protected]

Ansvarsfrågor:
LSS, i synnerhet personlig assistans
Bilstöd

Kontaktdistrikt:
DHR Skåne läns distrikt
DHR Blekinge läns distrikt
DHR Region Halland
DHR Jönköpings läns distrikt
DHR Kronobergs läns distrikt
DHR Kalmar läns distrikt

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev