Föreningen för kortväxta (FKV) är en riksförening inom DHR.

FKV rikstäckande och bestående av kortväxta med familjer. Föreningens mål är att skapa medvetenhet kring frågor som rör kortväxta, deras familjer och synliggöra kortväxta i samhället.

Vill du bli medlem i FKV klicka här.