Tillsammans med första numret för i år av medlemstidningen Funktionshinderpolitik medföljer bilagan Hundra år av frigörelse. Ambitionen med skriften är att på ett överskådligt vis berätta om DHR:s resa från midsommarmötet i Göteborg 1923 till den organisation som än i dag ligger i frontlinjen för rättigheter för personer med nedsatt rörelseförmåga.

Beställ skriften via länken.

Tusentals kvinnor och män har lagt ner sin sin själ och sin tid i DHR för att nå ett Sverige utan rörelsehinder. Om det behöver fler få veta och i skriften berättas om dem och om hela den resa DHR har gjort. Men också om den resa DHR har framför sig.