Seminarium om tillgänglighet

I november 2023 höll DHR seminariet ”I Framtiden finns inga hinder” på Kulturhuset i Stockholm. Under dagen fick inbjuda gäster, bland annat riksdags- och lokalpolitiker, samt representanter från myndigheter och organisationer, ta del av föreläsningar och en paneldebatt.

Föredrag med Margareta Persson

Det är lätt att tänka att personer med funktionsnedsättning automatiskt har det sämre i svåra tider, men Margareta Perssons djupdykning i historien visade att det inte är så enkelt. Margareta, som skrivit böckerna ”Gamla synsätt spökar än” och ”Demokratins styvbarn”, var en av seminariets föredragshållare.

Framför texten 100 år av frigörelse" står en kvinna i mörkt, kortklippt hår och glasögon vid ett talarpodium.
Margareta Persson. Foto: Liza Simonsson

Margareta berättade om hur hon tidigare antagit att samhällsekonomin var huvudorsaken till hur institutioner såg på och värderade personer med funktionsnedsättning, men att hennes genomgång av historien visat att sambanden inte är fullt så enkla. I början på 1800-talet var fattigdomen stor, men samtidigt fanns det en framtidstro i samhället och man införde undervisning för döva och blinda personer. Ett annat exempel är assistansreformen, som genomfördes på 1990-talet när den svenska ekonomin var i fritt fall. En en optimistisk framtidstro tycks alltså vara nog så viktig som en stabil ekonomi för att skapa förändring.

– Civilsamhället har historiskt varit avgörande för utvecklingen av personer med funktionsnedsättnings rättigheter. Det viktiga arbetet fortsätter även i dag, sa Margareta.

 

Föredrag med Thomas Wilhelm

Man med kortklippt hår och glasögon håller föredrag på en scen.
Thomas Wilhelm. Foto: Liza Simonsson

Thomas Wilhelm är en erfaren stadsplanerare med specialisering inom tillgänglighet och användbarhet för personer med olika funktionsnedsättningar. Han arbetar både på nationell och europeisk nivå.

Thomas, som även är styrelseledamot i Svenska Parasportförbundet, talade om hur Paralympics och andra stora idrottsevenemang kan bidra till en snabbare utveckling mot ett tillgängligt samhälle. Han gav flera exempel på det, bland annat från Barcelona och Vancouver.

– Kollektivtrafik, boende, kultur, turistmål samt fritid och rekreation, allt måste tillgängliggöras. Om Paralympics arrangeras i Sverige måste vi ta ett helhetsgrepp. Det handlar inte bara om arenorna för idrott, sa Thomas.

 

Föredrag med Helen Hallbäck

En kvinna med glasögon, långt mellenblont hår och kavaj står på en scen och talar.
Helen Hallbäck. Foto: Liza Simonsson

Helen Hallbäck, utbildningsansvarig på Permobil, berättade om hur våra rörelsebehov och framtida hjälpmedel kan utvecklas. Förståelsen för användares behov är en viktig framgångsfaktor för företaget som löpande utvecklar teknik och processer för att skapa lösningar som berikar livet för människor med funktionsnedsättning.

– Alla människor har rätt att få sin funktionsnedsättning kompenserad så långt det är möjligt av hjälpmedel, sa Helen.

 

Kunskap och dialog behövs

Annika Teasler, som är journalist, föreläsare och författare, ledde en paneldebatt mellan Malin Ekman Aldén, Åsa Strahlemo och Thomas Wilhelm. Den handlade om tillgänglighet och hur det fortfarande finns hinder i samhället som behöver åtgärdas. Viljan till det finns, men det saknas kunskap. Dessutom dröjer sig ett föråldrat synsätt på lösningar inom tillgänglighetsfrågor kvar bland beslutsfattarna. Därför behöver vi öka dialogen mellan de som fattar besluten och de som får leva med dem, samt visa på goda exempel på sådant som redan gjorts.

En moderator leder en paneldebatt mellan en man och två kvinnor.
Annika Teasler ledde paneldebatten mellan Malin Ekman Aldén, Åsa Strahlemo och Thomas Wilhelm. Foto: Liza Simonsson

Thomas Wilhelm, påpekade att gapet är för stort mellan praktisk tillgänglighet och fina ord i dokument och strategier.

Malin Ekman Aldén, generaldirektör för Myndigheten för delaktighet, sa:

– Det saknas en del regelverk i Sverige. Kunskaperna brister ofta i kommunerna. Jag önskar att alla tryggt ska kunna leva sitt liv som man tänkt sig.

– Viljan att göra rätt är stor, men kompetensen är generellt för dålig. Vi i DHR finns i hela landet och hjälper gärna till som ett bollplank. Jag tror på samarbeten, sa DHR:s förbundsordförande Åsa Strahlemo.

Hela seminariet sammanfattades av FridaRit som satte diskussionen på pränt med sina levande teckningar.

 

Alt=""
FridaRits sammanfattning av paneldebatten. Foto: Liza Simonsson.