2021 Håkan Högberg

Motiveringen lyder: Håkan Högberg har under många år arbetat pedagogiskt och outtröttligt med att påverka och upplysa makthavare om orättvisorna i levnadsvillkor för personer med nedsatt rörelseförmåga. Han har gett många och konkreta förslag till makthavare på hur Sverige kan förändras, så att personer med nedsatt rörelseförmåga kan bli mer delaktiga i samhället och få en ökad bestämmanderätt över sina egna liv.