Maria Johansson

Motiveringen lyder: Maria Johansson tilldelas Vilhelm Ekensteen stipendiet för sitt outtröttliga ideologiska engagemang i funktionshinderrörelsen för allas lika värde och rättigheter och för sin idoga kamp för flickor och kvinnor med funktionsnedsättning.

Under drygt två decennier har Maria Johansson arbetat med ett starkt ideologiskt engagemang för allas lika värde och rättigheter gällande personer med nedsatt rörelseförmåga. Som förbundsordförande i DHR utvecklade Maria förbundet till att bli en både tuffare och modernare organisation som syntes och hördes i alla möjliga sammanhang. Hon företrädde DHR på ett förtroendeingivande sätt som öppnade dörrar och fick makthavare att lyssna.

Som initiativtagare till Torsdagsaktionen visade Maria på att trägen vinner. Under nästan två och ett halvt års tid stod hon, och ju längre tiden gick, allt fler ur funktionshinderrörelsen utanför Rosenbad varje torsdagsmorgon inför regeringens sammanträde med kravet om en utvidgning av diskrimineringslagen med bristande tillgänglighet som en form av diskriminering. Den 4 mars 2014 presenterade regeringen slutligen en proposition och vid årsskiftet 2014/2015 infördes förändringen i lagstiftningen.

Som ordförande i FQ, Forum – kvinnor och funktionsnedsättning har Maria utfört ett fantastiskt arbete med att lyfta fram flickor och kvinnor med funktionsnedsättning. Även hennes stora kunskap och engagemang gällande FN:s konvention för personer med funktionsnedsättning och dess tillkomst som hon drev ett projekt om för HHF och MR-Fonden har gagnat hela funktionshinderrörelsen.

Det finns få människor som likt Maria Johansson lever som hon lär. Att till exempel bjuda in till ett möte där en rullstolsanvändare hänvisas till en annan ingång än alla andra får sina fiskar varma av Maria. Många är de som i hasten ändrat möteslokal på grund av Marias tydlighet.