Stop disability cuts!

Den 5 maj protesterar funktionshinderrörelsen över hela Europa under parollen ”Stop disability cuts” mot de neddragningarna som slår hårt mot personer med funktionsnedsättning.
Läs mer

FNs övervakningskommitté kritiserar Sverige

I ett första utkast till rapport från FN-kommittén som övervakar hur Sverige följer konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning får Sverige hård kritik på flera punkter. Kritiken spänner över flera områden från generella synpunkter till tydligt utpekade områden. Några huvudpunkter i kritiken från övervakningskommittén: Konventionen är inte svensk lag och frivillig att implementera på→
Läs mer

Kulturutskottet: Kraftiga åtgärder viktiga för att göra kultur tillgänglig

Det är viktigt att kraftiga åtgärder sätts in för att undanröja hindren och göra kulturen tillgänglig för alla, konstaterar Kulturutskottet i rapporten ”För, med och av – en uppföljning av tillgänglighet inom kulturen".
Läs mer