Sommarhälsning

Vi vill önska alla medlemmar, avdelningar, distriktsstyrelser, kanslipersonal, ombudsmän och blivande medlemmar en riktigt skön sommar!
Läs mer

Sista dagen i Almedalen

Vi summerar vår vistelse i Almedalen, en vecka som gett oss många nya insikter, som bekräftat många gamla farhågor och som varit fullt av roliga möten med trevliga, öppna människor som liksom vi kräver ett samhälle där alla är delaktiga.
Läs mer

Almedalen den 4 juli – tema utbildning

Idag fokuserar vi på utbildningsfrågor. Vem är det som har ansvaret? Vad behövs göras för att ge elever med funktionsnedsättningar det stöd de behöver - inte bara i undervisningen, utan för att inkluderas i skolan över huvud taget?
Läs mer