Nya profilprodukter!

Nu är vi tillbaka efter semestern. Att hösten snart är i antågande är inte det en vill tänka på än, men planeringen inför höst- och vinteraktiviteter är trots det i full gång.


Läs mer

DHR i Almedalen

DHR deltar under Almedalsveckan och för andra året i rad samarbeta med andra organisationer i den unika Tillgänglighetsarenan. Vi har även ett seminarium om personlig assistans och sexualitet tillsammans med Full Delaktighet


Läs mer

Uttalande: DHR och Unga Rörelsehindrade om nazistiska organisationers närvaro under Almedalen

Politikerveckan i Almedalen är Sveriges största politiska mötesplats. Det är en plats där demokratiska organisationer och företag kan samtala, diskutera och debattera aktuella samhällsfrågor.


Läs mer

Möte med ryska seglare

DHR träffade den 15 juni ryskt seglingsprojekt där stor del av besättning hade egna funktionsnedsättningar. Mötet med seglarna ägde rum i anslutning till Vasamuseet i Stockholm.


Läs mer

Företag med färre än 10 anställda föreslås omfattas av diskrimineringslagen

I en kommande lagrådsremiss från regeringen föreslås företag med färre än 10 anställda omfattas av diskrimineringslagen.


Läs mer

Granskning av assistansutredningen släpptes den 13 juni

Tisdagen den 13 juni kl 10.00 presenterade Bengt Westerberg rapporten "Personlig assistans - en kritisk granskning av regeringens direktiv till LSS-utredningen"


Läs mer

Hjälpmedelsutredningen förslag: Glöm hjälpmedel till motion och resor

Hjälpmedelsutredningen föreslår att hjälpmedel ska definieras i lag. Den föreslagna definition riskerar att begränsa möjligheten att kunna motionera, resa och ha ett socialt liv för hjälpmedelsanvändare.


Läs mer
Tidigare nyheter

Kalendarium

Förbundsstyrelsens möte

Datum: 2017-09-15

Förbundsstyrelsens möte

Datum: 2017-09-16

NYTT FRÅN FUNKTIONSHINDERPOLITIK

DHR TWITTER