Felaktigt av Försäkringskassan att koppla ökningen av assistansen till kriminell verksamhet

I en kommande rapport till regeringen uppskattas den kriminella verksamheten inom assistansen uppgå till mellan 1-2 miljarder per år. Samtidigt slår rapporten fast att den personliga assistansen i stora drag är välfungerande.


Läs mer

Framgång för DHR – Nytt förslag kring omprövningarna av assistans

Regeringen föreslår i ett förslag till lagrådet att omprövningarna av personlig assistans tillfället ska stoppas tills den pågående LSS-utredningen är klar.


Läs mer

Angående Sommarsols konkurs

DHR har fått information om att stiftelsen Sommarsol begärt sig själva i konkurs vid Helsingborgs tingsrätt den 8 januari 2018. Det är tråkigt att stiftelsen som bedriver verksamheten behövt ansöka om konkurs.


Läs mer

Skrota begreppen ”grundläggande behov” och ”andra personliga behov”

I ett remiss till regeringen skriver vi att det är positivt att 2-års omprövningarna minskas i antal och det är alltid behovet som måste styra rätten till assistans. Skrota också de förlegade begreppen ”grundläggande behov” samt ”andra personliga behov”


Läs mer

Vinst för DHR i Högsta domstolen, landstingen/regionerna är ansvariga för diskriminering i kollektivtrafiken

Högsta Domstolen fastställer att Region Gävleborg är ansvarig part i relation till resenärer när det gäller diskriminering. Då domen är prejudicerande får det stor effekt på alla diskrimineringsfall som rör kollektivtrafiken.


Läs mer

Vem regisserar?

En svamlig minister (spelad av Åsa Regnér) och en hårdnackad generaldirektör (spelad av Ann-Marie Begler) har huvudrollerna i ett svenskt drama utan paus och utan tydligt slut. Dramat heter Bryt kostnadsutvecklingen inom den personliga assistansen! Författare är regeringen, men vem som regisserar är lite otydligt.


Läs mer

Bekräftat: Personer som fått indragen assistans får inte tillräckligt stöd

Socialstyrelsen har släppt en rapport om konsekvensen för de som fått indragen assistans som bekräftar vår bild att de inte får ett tillräckligt stöd av kommunerna.


Läs mer
Tidigare nyheter

Kalendarium

NYTT FRÅN FUNKTIONSHINDERPOLITIK

 • Nya krav på tillstånd inom hemtjänsten 2018-01-12
  Företag inom hemtjänst och ledsagarservice ska från och med nästa år ha särskilda tillstånd för att få bedriva verksamhet. Det förelår reger… Läs mer ›
 • Forskarnas app ska ge fler tillgängliga bostäder 2018-01-11
  En app som hjälper till att hitta en tillgänglig lägenhet. Det är vad forskare på Lunds universitet håller på att utveckla. Forskarna ska nu… Läs mer ›
 • Därför tvingades Sommarsol till konkurs 2018-01-10
  Pengarna till löner tog slut. Efter konkursen är framtiden för rekreations- och rehabiliteringsanläggningen Sommarsol osäker. Läs mer →… Läs mer ›
 • Omprövningsstoppet till lagrådet 2018-01-08
  Från och med den 1 april ska det åter vara möjligt att få assistansersättning för väntetid och beredskap. Samtidigt tas tvåårsomprövningarna… Läs mer ›

DHR TWITTER