2019-01-21 NYHETER

Lite om personer med funktionsnedsättning i regeringsförklaringen

Dagens regeringsförklaring saknade till stora delar ett funktionshindersperspektiv förutom när det gällde personlig assistans. Det är ingen bra start för den nya regeringen att den verkar prioriterar personer med funktionsnedsättning så lågt. Här kommer de nya ministrarna behöva bevisa att de prioriterar frågor som är viktiga för oss.

LÄS MER
2019-01-11 NYHETER

På måndag fyller konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning tio år, ett jubileum under mörka moln

Måndag är det tio år sedan konventionen började gälla i Sverige. Trots att det har gått tio år bryter Sverige fortfarande mot konventionen. Det tydligaste brottet är LSS-utredningens förslag i veckan om personlig assistans.

LÄS MER
2019-01-10 NYHETER

LSS-utredningen förslag kränker de mänskliga rättigheterna, DHR kräver en ny parlamentarisk utredning

Som DHR befarande är det i princip inga förändringar jämfört med de tidigare läckt förslagen. Utredningen innehåller en rad förslag som om de blir verklighet innebär att personer som idag har personlig assistans inte längre kommer att kunna leva som andra eller få helt indragen assistans.

LÄS MER
Se alla inlägg

Vi gör /Rättighetspolitik

 

Alla människor
har lika värde

DHR arbetar för principen om alla människors lika värde
Vår utgångspunkt för det rättighetspolitiska arbetet är Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Genom att skapa opinion och påverka det politiska besluten som rör människor med nedsatta rörelseförmåga kan vi förändra samhället. Vi kallar det rättighetspolitik.

Funktionshinderpolitik genomsyrar hela samhället.
Funktionshinderpolitik är inget särintresse utan totalt avgörande för genomslag inom alla annan samhällspolitik. Ansvaret för alla människors delaktighet ska hanteras där det hör hemma, alltså inom varje politikområde. Men för att förutsättningarna för delaktighet, handlingskraft och rörelsefrihet är reella möjligheter för alla medborgare att likvärdiga utöva sina rättigheter och skyldigheter behövs mycket arbete.

På senaste förbundsmötet (DHR:s motsvarighet till kongress) togs ett verksamhetsprogram som visar inriktning hela förbundet ska ha under tiden 2017-2020.
Verksamhetsprogram 2017-2020 kan du läsa här

Våra rättighetspolitiska prioriteringar är
Personlig assistans och övriga LSS-insatser, samt liknande insatser inom Socialtjänstlagen (SOL) Universell utformning (tillgänglighet och användbarhet) Jämlik och jämställd hälsa.

Remissarbete
Att svara på remisser är en viktigt del .i vårat rättighetspolitiska arbete. På DHR:s förbundskansli arbetar fyra ombudsmän som tillsammans med ledamöter i förbundsstyrelsen arbetar fram våra remissvar.
Du kan läsa våra senaste remissvar här

Nätverk
Tre nätverk arbetar utifrån de prioriterade rättighetspolitiska områdena under perioden mellan våra förbundsmöten. Nästa förbundsmöte är år 2020. Är du intresserade av att vara med i något nätverk, mejla [email protected]

Vi vill!

Alla människor har lika värde! Och det oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Inget samhälle, ingen grupp eller enskild person har rätt att kränka människovärdet hos en individ eller grupp. Ett samhälle kan aldrig delas upp i fullvärdiga och inte fullvärdiga medborgare, där en del utsätts för diskriminering som leder till utanförskap. Det är utgångspunkten för allt vi gör.

Läs mer

14 februari 2019

Förbundsstyrelsens möte, dag 1

LÄS MER
15 februari 2019

FS-möte dag 2

LÄS MER
26 mars 2019

Mässan Leva & Fungera, dag 1

LÄS MER
Se hela kalendariet

Stöd oss!

Stöd DHRs arbete med att nå målet med ett tillgängligt och välkomnande samhälle för alla. Du kan göra det på olika sätt, klicka på knappen för att få veta mer om hur du kan stödja oss :

Läs mer

DHR på Twitter

Nyheter från Funktionshinderpolitik

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev