Efterlysning: Deltagare till enkät om personförsäkringar

Vi efterlyser deltagare till en viktig enkätundersökning om personers möjligheter att teckna personförsäkringar. Regeringen har gett en statlig utredning i uppdrag att följa upp hur försäkringsbolagen hanterar ansökningar om personförsäkringar.
Läs mer

Ring förbundsstyrelsen!

Varje måndag har DHRs förbundsstyrelse telefontid. Måndagen den 24 november är det Åsa Lindqvist som svarar. Med henne kan du bland annat diskutera internationella frågor, arbetsmarknad, habilitering. Framför dina frågor, förslag eller synpunkter på telefonnummer 08-685 80 44 mellan kl 16.00 och 18.00.
Läs mer

Undanträngningseffekt och inlåsningseffekt

Igår släpptes en rapport om subventionerade anställningar av Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering. Rapporten visar på att antalet lönebidragsanställningar har ökat för personer med funktionsnedsättning och gjort att antalet osubventionerade anställningar minskat.
Läs mer