Vänd på kostnadsbegreppet

Igår den 28 april träffade DHR den nytillsatta hjälpmedelsutredningen (Hjälpmedel, teknik och metoder för delaktighet och självbestämmande) som ska titta på bland annat utbuds- och avgiftsfrågan.
Läs mer

MyRight – Framtiden är utstakad med en ny ordförande

Igår den 27 april hade MyRight som är funktionshinderrörelsens organisation för internationellt utvecklingsarbete årsmöte. Det fattades beslut om framtiden för organisationen och en ny ordförande valdes.
Läs mer

Förbundsstyrelsen: Universell utformning måste vara styrande

DHR anser att det bästa och mest hållbara är att det med en breddad regionindelning också följer med en grundlig satsning på universell utformning av samhällets alla funktioner.
Läs mer

Unik Tillgänglighetsarena i Almedalen

DHR, Parasport Sverige, Hissförbundet, Centre for Ageing and Supportive Environments (CASE) vid Lunds Universitet och SPF Seniorerna, arrangerar en gemensam arena under årets Almedalsvecka. Syftet med arenan är att lyfta frågor om tillgänglighet och därmed ge dem en tydlig hemvist i Almedalen.
Läs mer

Lars-Göran Wadén omvald till ABFs förbundsstyrelse

DHR är medlem i ABF och har sedan ett par år en representant i dess förbundsstyrelse. Idag är det förbundsstämma och vår representant Lars-Göran Wadén valdes om till suppleant för ytterligare två år.
Läs mer

DHR deltar igen i det nordiska nätverket NHF

Idag och imorgon deltar DHRs förbundsordförande Rasmus Isaksson och DHRs ombudsman Wenche Willumsen vid en nordisk nätverksträff om funktionshinderpolitiken i Helsingfors. NHF är ett nordiskt nätverk bestående av nordiska funktionshinderorganisationer.
Läs mer

Mohammed Jaber omvald till Mobilitetscenters styrelse

Mobilitetscenter i Göteborg är en verksamhet med stor kompetens i frågor om bilkörning, bilanpassning och funktionsnedsättning. Den 6 april hölls en årsstämma där Mohammed Jaber blev omvald till styrelsen.
Läs mer

Tidigare nyheter