Är det värdigt en demokrati?

Inför MR-dagarna i Göteborg i december 2021 gjorde DHR en rapport baserad på fyra enkätfrågor om delaktighet och representativitet. 100 personer svarade på enkäten.

Ett knappt åtta minuter långt filmat samtal mellan Åsa Strahlemo, förbundsordförande, och Karolina Celinska, rättighetspolitisk samordnare, sammanfattar rapportens innehåll.

Rapporten finns att läsa här

Relaterade nyheter

Se alla nyheter

Demokrati då och nu

MFD (Myndigheten för delaktighet) har tagit fram en film med historiska tillbakablickar...

Läs mer

Våld mot kvinnor ofta osynligt

Kvinnor med funktionsnedsättning utsätts oftare än andra kvinnor för våld i nära...

Läs mer

Pris i Vilhelm Ekensteens anda

Håkan Högberg, aktivist från Västra Frölunda får DHR:s nyinstiftade pris i Vilhelm...

Läs mer