Demokrati då och nu

MFD (Myndigheten för delaktighet) har tagit fram en film med historiska tillbakablickar och nuläge om möjligheten att rösta och vara demokratiskt delaktig. Medverkar gör bland andra Åsa Strahlemo, förbundsordförande i DHR. Se filmen, dela den och diskutera med vänner och…

Läs mer

Är det värdigt en demokrati?

Inför MR-dagarna i Göteborg i december 2021 gjorde DHR en rapport baserad på fyra enkätfrågor om delaktighet och representativitet. 100 personer svarade på enkäten. Ett knappt åtta minuter långt filmat samtal mellan Åsa Strahlemo, förbundsordförande, och Karolina Celinska, rättighetspolitisk samordnare,…

Läs mer

Våld mot kvinnor ofta osynligt

Kvinnor med funktionsnedsättning utsätts oftare än andra kvinnor för våld i nära relationer. Våldet kan både ta andra uttryck och komma från andra nära relationer än med en partner, till exempel en vårdgivare, en assistent eller någon annan som kvinnan…

Läs mer