Berätta din historia

DHR:s historia börjar på Vanföreanstalten i Göteborg där Kamratföreningen De vanföras väl bildades år 1923. Det är 100 år sedan och mycket har hänt.

Vi vill fylla DHR:s hundraåriga historia med personliga berättelser för att på så vis levandegöra DHR. Men också för att ta dem med oss in i framtiden.

I en nedräkningskalender 100 dagar fram till födelsedagen 17 juni 2023 kommer vi att publicera berättelser och bilder på förbundets hemsida och i sociala medier. Vår förhoppning är att vi är många, som med utgångspunkt i att besvara någon av frågorna Vad har vi varit med om? Vad har vi åstadkommit? Vad har vi lärt oss? Vad har vi kvar att göra? vill bidra med personliga pusselbitar till den kalendern. Pusselbitar som fyller DHR:s historia med liv. En historia om frigörelsekamp värd att berätta idag och bevara för framtida generationer!

Hur gör jag för att bidra?

Välj ut något som har varit avgörande för hur livet blev, ditt eller en närståendes liv. Det kan handla om att flytta hemifrån, att få hjälpmedel anpassade för dig, att jobba, att bilda familj, människors attityder, känslan av utanförskap eller inkludering – ja helt enkelt det som hör livet till när man har en funktionsnedsättning. Den du berättar för kan vara någon som är yngre än du och som kanske inte vet hur det var, då. Du berättar också för framtiden, för dem som ännu inte vuxit upp och är redo att ta vid.

Din berättelse ska vara ganska kort, så hela din livshistoria kan inte berättas utan plocka fram något som har varit särskilt viktigt eller avgörande för hur livet sedan blev. Bidrag kommer att publiceras på förbundets hemsida, i sociala medier (exempelvis Facebook och Instagram) och kanske även i en utställning eller samlad skrift längre fram. Texter kan behöva redigeras så att alla berättelser blir ungefär lika långa. Vi behöver få ditt medgivande gällande publicering och redigering för att göra detta möjligt.

Vi önskar också att du skickar en bild, antingen på dig eller på något som berättar om. Fotot skickar du till [email protected]

Om du känner att du har något att berätta men vill vara anonym så går även det fint. men för att kunna publicera din text behöver vi ändå ha ett medgivande från dig.
Klicka på länken nedan för att komma till ett formulär där du fritt kan skriva ner din berättelse.

Berätta din historia

Relaterade nyheter

Se alla nyheter
Tidningsframsida med en stor bild på en cyklande man man med stort, mörkt skägg, röd tröja och röd cykelhjälm.

Nytt nummer av tidningen

Hur används universell utformning i kommunala byggprocesser? Vilka förslag och förändringar är...

Läs mer
Alt=""

Bildspel från Hjultorget

Tack alla som besökte oss på Hjultorget och bidrog till två inspirerande...

Läs mer
Tillgängligt hotellområde där poolen är försedd med lift.

Boka DHR:s lägenheter

Som medlem i DHR kan du förmånligt hyra våra lägenheter på Teneriffas...

Läs mer