Vad gör DHR?

Händer som håller en mobiltelefon och skriver ett inlägg på DHR:s Facebooksida.

Efter 100 år av frigörelse (1923-2023) arbetar vi nu vidare för att skapa en framtid utan hinder.

I vår verksamhetsplan för 2024 ligger fokus på tre områden: Tillgänglighet, hjälpmedel och personligt stöd i vardagen. Utifrån dem arbetar vi både utåt, gentemot aktörer och inåt, i form av kunskap till organisationen.

Här på webbplatsen kan du läsa mer om vad vi vill och vad vi gör, samt ta del av våra rapporter, remissvar, pressmeddelanden, artiklar, seminarium, föreläsningar med mera.

Vill du få en inblick i vårt löpande arbete? Följ oss på Facebook och Instagram!

Funkisriksdagen 2024

Åsa Strahlemo har mellanbrunt hår klippt i page och glasögon.

Onsdagen den 14 februari hålls Funkisriksdagen i Riksdagshuset. Temat för dagen är arbetsmarknad och DHR vill sätta fokus på möjligheter istället för hinder.

-Att inte anställa en person med nedsatt rörelseförmåga är ett enormt slöseri, säger Åsa Strahlemo, förbundsordförande för DHR, som medverkar under dagen. Både arbetsgivaren och samhället går miste om viktiga resurser. Tyvärr är det än idag vanligt att chefer drar sig för att anställa människor med funktionsnedsättning.

Funkisriksdagen anordnas av riksdagens tvärpolitiska nätverk för funktionshinderspolitiska frågor i samarbete med DHR, Funktionsrätt Sverige och Stoppa Funkofobin.

Här kan du läsa DHR:s pressmeddelande om Funkisriksdagen.

Följ DHR:s sociala medier för att se Åsa Strahlemo tala under dagen.

Är semlorna tillgängliga?

Alt=""

Vi är många som har sett fram emot fettisdagen och nu vill köpa semlor. Hur tillgängliga är kaféerna, konditorierna och andra försäljningsställen i ditt närområde? Hjälp oss att dokumentera det och fylla dina egna och DHR:s sociala medier med bilder av tillgängliga och otillgängliga semlor!

Gör såhär:

 • Besök ett konditori, eller annat försäljningsställe. Dokumentera tillgängligheten i text och bild.
 • Fotografera dig själv när du äter semlan i en tillgänglig miljö.
 • Gör ett inlägg i vår Facebookgrupp https://www.facebook.com/semmelkampanj, alternativt mejla bilden och dina noteringar till [email protected] för hjälp med ett dela dem i DHR:s sociala medier.
 • Publicera bilden i dina sociala medier. Märk ditt inlägg med #semmelkampanj.

Är försäljningsstället otillgängligt?

Gör en anmälan i DHR:s verktyg http://www.bortmedhindret.se så skickas din anmälan om enkelt avhjälpta hinder till kommunen.

Medlemsavgiften 2024

Helikopterperspektiv på en stor grupp personer med och utan rullator, rullstol och elrullstol.

Stort tack till alla som har betalat medlemsavgiften för i år och fortsatt stödjer DHR:s arbete för ett mer jämlikt och jämställt samhälle!  

Har du glömt att betala?

Ingen fara, sådant händer. För att ditt medlemskap inte ska avslutas ber vi dig att betala avgiften redan idag.  

Autogiro

Vill du att medlemsavgiften automatiskt ska dras från ditt konto inför varje nytt år? Kontakta Medlemsservice via mejl till [email protected] eller på telefon 08-685 80 20 så får du hjälp med att ordna det.

Medlemsservices telefontider är:

 • måndagar klockan 10-12
 • tisdagar klockan 13-15
 • onsdagar klockan 10-12

Årsmötet – en chans att påverka

Händer som bläddrar i papper liggande intill en ordförandeklubba och ett vattenglas.

Årsmötet är din DHR-avdelnings högsta beslutande organ. Där kan du som medlem påverka avdelningens riktning och beslut, samt göra personval till styrelsen och andra viktiga funktioner i avdelningen. Styrelsen ni väljer ansvarar för att genomföra de beslut ni tar under årsmötet.

Under årsmötet får du en inblick i avdelningens verksamhet och ekonomi under det gångna året. Du får även ta del av revisorernas granskning och rösta om ansvarsfrihet för styrelsen. Dessutom kan du påverka avdelningens framtid genom att rösta i frågor som rör ekonomin och verksamhetens inriktning.

Delta i årsmötet och påverka framtiden för din avdelning! Mötet hålls före utgången av mars månad. Senast två veckor före mötet får du en kallelse med uppgifter om dag, tid och plats och dagordning. Kontakta din avdelning om du har frågor om årsmötet.

I DHR:s stadgar för avdelning kan du läsa mer om årsmötet.

Skriv en verksamhetsplan

Två kvinnor intill en DHR logga talar och gestikulerar.

Gå vår utbildning och lär dig att skriva en verksamhetsplan!

Varför behövs en verksamhetsplan?

En årlig verksamhetsplan är ett nödvändigt verktyg för att nå uppsatta mål. I verksamhetsplanen kan ni tillsammans kartlägga diverse utmaningar och möta dem med konkreta handlingar. Den hjälper er att skapa överblick och identifiera eventuella förbättringsområden. Utifrån verksamhetsplanen skapar ni sedan aktiviteter.

Om utbildningen

Under perioden 12 – 18 februari kan du som är förtroendevald i en avdelning eller i ett distrikt/en region inom DHR delta i en två timmars utbildning där vi går igenom processen i att ta fram en verksamhetsplan.

Utbildningen sker digitalt via Microsoft Teams. Kursledare är Janna Olzon och Karolina Celinska.

MOTIONER TILL ÅRSMÖTEN 

Alt=""

Har du ett förslag gällande verksamheten i din DHR-avdelning eller distriktet/regionen som avdelningen tillhör? Skriv en motion till årsmötet! Om du har flera förslag skriver du en motion per förslag.  

Gör så här:  

 1. Skriv en rubrik som visar vad din motion handlar om. 
 2. Beskriv ditt ärende tydligt och kortfattat: Vad anser du bör förändras, varför och hur?
 3. Formulera en, eller flera, att-satser som beskriver vad du vill att årsmötet ska besluta.   
 4. Skriv under motionen med ditt namn. 
 5. Skicka/lämna motionen till styrelsen i avdelningen, respektive distriktet/regionen. 

Motionerna ska vara styrelsen för avdelningen, respektive distriktet/regionen tillhanda senast den 31 januari.  

Ansök om kurspengar

En grupp personer utrustade med laptops och anteckningsmaterial lyssnar intresserat till en en talare.

Varje vår kan DHR:s avdelningar och distrikt/regioner söka bidrag från förbundet till lokala kurser och utbildningar.

Vi ser gärna att ni söker kurspengar gällande något eller samtliga ämnena tillgänglighet, hjälpmedel och socialt stöd i vardagen.

Maxgräns för ansökan är 25 000 kronor. OBS! ni måste inte söka upp till maxgränsen! Det viktiga är att fundera på vilken slags utbildning medlemmarna och/eller styrelserna behöver gällande frågorna tillgänglighet, hjälpmedel och socialt stöd i vardagen.

Ansök via mejl senast den 30 april. Skriv ”Ansökan om kurspengar” i ämnesraden.

Dags för dialogträffar

Sex kvinnor framför ett podium. Inklippt bredvid dem syns en man. Tre av kvinnorna står upp, tre sitter i rullstol.

Nu är det dags för dialogträffar mellan DHR:s avdelningar, distrikt/regioner och den nya förbundsstyrelsen!

Under träffarna visar vi vår nya app ”Bort med hindret” och berättar om hur den kan användas på olika nivåer i förbundet.

Som vanligt ges möjlighet att dryfta frågor som är viktiga för er lokalt/regionalt och att ta del av varandras erfarenheter och tips. Dessutom kan ni lämna förslag på teman för kommande dialogträffar.

Om träffarna

Den 15 januari träffas för DHR:s distrikt/regioner och förbundsstyrelsen.

Den 16 och 17 januari (ange önskat datum vid anmälan) träffas DHR:s avdelningar och nya förbundsstyrelsen.

Träffarna är digitala och startar klockan 17.00. De sker på plattformen Microsoft Teams och beräknas pågå i max två timmar.

Obs! Anmälan via e-post till Ken Gammelgård senast måndag den 15 januari.

Välkommen!

Maria Johansson får Vilhelm Ekensteen stipendiet

Leende kvinna med axellångt, blont hår sitter på en solig uteservering.

Maria Johansson har tilldelats Vilhelm Ekensteen stipendiet. Motiveringen lyder:

Maria Johansson tilldelas Vilhelm Ekesteen stipendiet för sitt outtröttliga ideologiska engagemang i funktionshinderrörelsen för allas lika värde och rättigheter och för sin idoga kamp för flickor och kvinnor med funktionsnedsättning.

Under drygt två decennier har Maria Johansson arbetat med ett starkt ideologiskt engagemang för allas lika värde och rättigheter gällande personer med nedsatt rörelseförmåga. Som förbundsordförande i DHR utvecklade Maria förbundet till att bli en både tuffare och modernare organisation som syntes och hördes i alla möjliga sammanhang. Hon företrädde DHR på ett förtroendeingivande sätt som öppnade dörrar och fick makthavare att lyssna.

Som initiativtagare till Torsdagsaktionen visade Maria på att trägen vinner. Under nästan två och ett halvt års tid stod hon, och ju längre tiden gick, allt fler ur funktionshinderrörelsen utanför Rosenbad varje torsdagsmorgon inför regeringens sammanträde med kravet om en utvidgning av diskrimineringslagen med bristande tillgänglighet som en form av diskriminering. Den 4 mars 2014 presenterade regeringen slutligen en proposition och vid årsskiftet 2014/2015 infördes förändringen i lagstiftningen.

Som ordförande i FQ, Forum – kvinnor och funktionsnedsättning har Maria utfört ett fantastiskt arbete med att lyfta fram flickor och kvinnor med funktionsnedsättning. Även hennes stora kunskap och engagemang gällande FN:s konvention för personer med funktionsnedsättning och dess tillkomst som hon drev ett projekt om för HHF och MR-Fonden har gagnat hela funktionshinderrörelsen.

Det finns få människor som likt Maria Johansson lever som hon lär. Att till exempel bjuda in till ett möte där en rullstolsanvändare hänvisas till en annan ingång än alla andra får sina fiskar varma av Maria. Många är de som i hasten ändrat möteslokal på grund av Marias tydlighet.

Om stipendiet

För att hedra minnet av Vilhelm Ekensteen och hans gärning instiftade DHR 2021 ett stipendium i hans anda. Stipendiet delas ut vartannat år. Här kan du läsa mer om Vilhelm Ekensteen och stipendiet.

>