Om krisen kommer

Förbundsordförande Åsa Strahlemo:

Många personer med nedsatt rörelseförmåga har hört av sig till mig och till DHR de senaste dagarna med oro och funderingar kring sin egen situation om Sverige drabbas av en kris eller ett krig. Jag vill tacka för förtroendet att det är till oss som oroliga människor vänder sig till för att få svar, hjälp och stöd.

Det finns idag ingen anledning att tro att Sverige kommer dras in i krig. Men funderingarna kan finnas där ändå. Och när det är oroligt i omvärlden finns risk för annan påverkan, såsom brist på bränsle, brist på el eller liknande. Därför är det klokt att söka information om olika scenarion. Det är alltid klokt att vara förberedd och ha en genomtänkt plan.

Jag vill med det här inlägget försöka ge svar på några frågor kring vad man bör tänka på om man lever i Sverige med nedsatt rörelseförmåga om krisen kommer. Och jag väljer att dela det jag skrivit på sociala media så att så många som vill kan läsa. Den som vill får självklart dela inlägget vidare.

Inlägget är inte inriktat direkt på krig utan på stora kriser. Anledningen till det är flera. Dels så kan vi spekulera precis hur mycket som helst om hur det skulle kunna bli om “kriget kommer”. Det skulle inte vara något annat än spekulationer ändå. Sverige har generellt sätt inte någon erfarenhet av en krigssituation i modern tid och därför är det helt omöjligt att säga exakt vad skillnaden skulle bli i fråga om livsvillkor jämförelse med en generell kris. De allra flesta förberedelser som är viktiga att göra är ändå sådant som är liknande varandra oavsett vilken typ av kris som sker.

Här är generell information som är bra att ha koll på och som gäller alla:

En bra sida för att få information att börja läsa på är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap: www.msb.se likaså sidan Krisinformation: https://www.krisinformation.se/

Här kan du lära dig mer om hur du bör förbereda dig på en kris: https://www.msb.se/sv/rad-till-privatpersoner/forbered-dig-for-kris/

Här kan du hitta närmaste skyddsrum: https://www.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html

Vad du behöver veta om skyddsrum: https://www.msb.se/sv/rad-till-privatpersoner/forbered-dig-for-kris/bra-att-veta-om-skyddsrum/

Vad som är viktigt att komma ihåg är att om landet drabbas av en kris så lamslås vanligtvis inte hela landet samtidigt. Mycket av samhället kommer att fungera även om det sker med fördröjning och på ett annat sätt än vad vi är vana vid. Men självklart så kommer andra saker inte att fungera alls. Vad som kommer att fungera eller inte är omöjligt att säga på förhand eftersom det ser olika ut hur förberedelserna är gjorda. Det beror också på var du bor och vilka behov du har av hjälp i vardagen.

Det kan vara bra att påminna sig själv om att myndigheter, regioner, kommuner, företag och organisationer ansvarar för att samhället ska fungera. Detta gäller självklart även i en kris. Din kommun ansvarar för att bland annat socialomsorg, vattenförsörjning, räddningstjänst och andra insatser fungerar även vid en samhällskris. En bra början är därför att ringa sin kommun och fråga vilken planering de har vid en kris framför allt med tanke på personer med nedsatt rörelseförmåga.

Det kommer såklart att se olika ut beroende på var man bor, vilket liv man lever och hur ens sociala nätverk ser ut. Därför är det viktigt att var och en själv ser sitt eget ansvar i att försöka hitta lösningar för hur livet kan fungera om krisen kommer.

Men genom att börja med att själv prata med kommunen så kan du få en bättre bild av vad just du behöver fokusera på.

Exempel på frågor som du kan ställa till kommunen är:

– Vad händer med utförandet av min insats (exempelvis hemtjänst, personlig assistans, ledsagning eller något annat) vid en kris?

– Fungerar skyddsrummen att ta sig till om man har en nedsatt rörelseförmåga?

– Hur kan jag säkerställa att jag kan lämna byggnaden vid behov om krisen kommer?

Du kommer säkert på många fler frågor som du vill ha svar på och som du kan fråga om.

Om du i din vardag lever med personlig assistans så kan det vara bra att du tar kontakt och pratar med ditt assistansbolag och dina assistenter kring hur olika scenarion ska lösas. Vad är bolagets ansvar, assistenters ansvar och ditt ansvar? Detsamma gäller dig som i din vardag lever med hemtjänst.

När du har fått svar på dina frågor så behöver du göra din egen planering. Vi är alla unika individer och det går inte att ge ett generellt svar som fungerar för alla. Du behöver själv hitta svaren på frågorna så att de fungerar i ditt liv.

Här är början på några frågor du som behöver hjälp i vardagen behöver ställa till dig själv så att du kan hitta din egen lösning för att få livet att fungera om krisen kommer:

– Vem kontaktar du, när och på vilket sätt om du behöver hjälp?

– Kan du nå den eller de personerna även om det inte finns mobiltäckning, Internet eller elektricitet?

– Hur kan du lämna ditt hem om byggnaden är trasig?

– Hur löser du det med mat och vatten om du inte kan lämna hemmet själv och samhällsfunktionerna inte fungerar?

– Om du inte har elektricitet, värme, telefon och Internet i flera dagar hur löser du det?

– Om du har hjälpmedel som behöver laddas och det inte finns elektricitet, hur löser du det?

– Om du har en bil eller annat fordon som du behöver använda hur löser du det inklusive drivmedel?

– Om du är i behov av mediciner och medicintekniska hjälpmedel, hur löser du det?

– Hur löser du det med toalettbesök och hygien?

– Hur löser du det med att hålla värmen och kläder?

– Hur löser du det med eventuella barn?

– Hur löser du det med eventuella husdjur?

När du har svarat på dessa frågor (och kanske ännu fler du kommer på) så har du en bra början till en personlig plan om krisen kommer.

– Skriv ned den planen tydligt.

– Skriv även ned i planen var saker och ting finns som du kan tänkas behöva för att verkställa den.

– Spara planen på ett ställe som är lätt att komma åt.

Det kan vara bra att testa i alla fall delar av planen så att du ser att den fungerar i praktiken. På så sätt så är du mer förberedd om du någonsin hamnar i en större omvärldskris.

Det är viktigt att alla myndigheter, regioner, kommuner, företag och organisationer som ansvarar för att samhället ska fungera verkligen tar till sig att beredskapen som görs behöver gälla och involvera alla. Ingen ska lämnas efter eller utanför. Det allra bästa sättet att göra det på är att aktivt involvera de grupper som berörs i det arbetet.

Det är också viktigare än någonsin att prata med varandra. Prata med familj, vänner, grannen och andra du känner. Du kan också få stöd i många föreningar. Gå gärna med i en förening som arbetar med mänskliga rättigheter exempelvis i DHR. Du ska inte behöva känna dig ensam.

#DHR #Funktionsrattskonventionen #Agenda2030 #SKR #MSB #Krisinformation

Relaterade nyheter

Se alla nyheter
Tidningsframsida med en stor bild på en cyklande man man med stort, mörkt skägg, röd tröja och röd cykelhjälm.

Nytt nummer av tidningen

Hur används universell utformning i kommunala byggprocesser? Vilka förslag och förändringar är...

Läs mer
Alt=""

Bildspel från Hjultorget

Tack alla som besökte oss på Hjultorget och bidrog till två inspirerande...

Läs mer
Tillgängligt hotellområde där poolen är försedd med lift.

Boka DHR:s lägenheter

Som medlem i DHR kan du förmånligt hyra våra lägenheter på Teneriffas...

Läs mer